Skip to content Skip to navigation
Powiat BolesławieckiBiuletyn Informacji Publicznej W celu prawidłowego działania, strona wykorzystuje pliki COOKIES!!!. Jeżeli nie wyrażasz zgody, wyłącz obsługę Cookies w opcjach przeglądarki Więcej informacj  Klauzula RODO

X Olimpiada Logistyczna MWSLiT

...

Regulamin Olimpiady Logistycznej MWSLiT we Wrocławiu

 

Link do olimpiady:  https://olimpiadalogistyczna.mwsl.eu/

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem X edycji Olimpiady Logistycznej MWSLiT jest Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu (MWSLiT) z siedzibą przy ul. Sołtysowickiej 19B we Wrocławiu, wpisana do Rejestru Uczelni Niepublicznych pod numerem porządkowym „206”, zwana w dalszej części Regulaminu „Organizatorem”.
 2. Patronat merytoryczny nad Olimpiadą Logistyczną sprawuje The Chartered Institute of Logistics and Transport (UK) – Polska: organizacja zrzeszająca profesjonalistów z branży TSL, której celem jest propagowanie, wspieranie wiedzy, nauki o logistyce i transporcie.
 3. Olimpiada odbywa się raz w trakcie roku szkolnego 2020/2021.
 4. Zasady Olimpiady określa niniejszy Regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Olimpiady i obowiązuje do czasu jej zakończenia.
 5. Olimpiada skierowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu całego kraju, zainteresowanych branżą TSL (Transport – Spedycja – Logistyka).
 6. Celem Olimpiady jest rozwijanie wśród młodzieży zainteresowania logistyką oraz pogłębianie wiedzy i umiejętności z obszaru logistyki, a także wyłonienie najbardziej uzdolnionych uczniów, posiadających potencjał do pracy w zawodzie logistyka.
 7. Olimpiada jest przeprowadzana na przygotowanej przez Organizatora platformie konkursowej: www.olimpiadalogistyczna.mwsl.eu

II. ZASADY OLIMPIADY 
 

 1. Olimpiada składa się z trzech, następujących po sobie etapów:
   
  • I etap - wirtualny, odbywający się na platformie konkursowej,
  • II etap - wirtualny, odbywający się na platformie konkursowej,
  • III etap finałowy - odbywający się w siedzibie MWSLiT we Wrocławiu.
    
 2. Etapy Olimpiady odbywają się w następujących, nieprzekraczalnych ramach czasowych:
   
  • I etap: 13.11.2020r. – 16.02.2021r.
  • II etap: 25.02.2021r. – 24.03.2021r.
  • III etap: 01.04.2021r.
  • Uroczyste wręczenie nagród: 01.04.2021r.*

   * UWAGA! Ze względu na dynamicznie zmieniającą się sytuację epidemiologiczną, związaną z COVID-19, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany formy przeprowadzenia etapu finałowego, w celu dostosowania zasad przebiegu Olimpiady do obowiązujących obostrzeń. Uczestnicy Olimpiady będą na bieżąco informowani o wszelkich zmianach, dotyczących przebiegu finału.
    

 3. Niezbędnym warunkiem udziału w Olimpiadzie jest rejestracja na platformie konkursowej www.olimpiadalogistyczna.mwsl.eu oraz akceptacja Regulaminu Olimpiady. Każdy uczestnik Olimpiady otrzymuje indywidualny login z hasłem aktywującym oraz, po zalogowaniu się na platformę, informację o możliwości zmiany loginu i hasła.
   
 4. Każdy uczestnik może założyć konto na platformie tylko raz. W przypadku stwierdzenia wielokrotnego zakładania kont przez jedną osobę Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania uczestnika.
   

III. PRZEBIEG OLIMPIADY
 

 1. Olimpiada składa się z trzech etapów:

   

  • I ETAP – wirtualny: polega na rozwiązaniu na platformie konkursowej testu składającego się z 15 pytań jednokrotnego wyboru. Do następnego etapu zakwalifikują się osoby, które udzielą min. 50% poprawnych odpowiedzi. Informację o liczbie zdobytych punktów oraz o czasie wykonanych zadań uczestnik otrzyma po zakończeniu testu, na wskazany przy rejestracji adres mailowy.

   Do II etapu przejdzie 120 uczestników z najwyższą liczbą punktów. W przypadku uzyskania przez uczestników takiej samej liczby punktów, o przejściu do kolejnego etapu decyduje czas wykonania testu. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany liczby miejsc w przypadku nieuzyskania przez uczestników minimalnej ilości poprawnych odpowiedzi.

   I etap Olimpiady trwa do dnia 16.02.2021r. włącznie. Po tym dniu uczestnicy nie mają już możliwości logowania się na platformie konkursowej. Organizator zobowiązuje się do przekazania każdemu uczestnikowi informacji o zakwalifikowaniu się lub nie do II etapu w ciągu 3 dni roboczych od zakończenia I etapu.

  • II ETAP – wirtualny: polega na rozwiązaniu testu składającego się z 20 pytań wielokrotnego wyboru. Do ostatniego, finałowego etapu zakwalifikują się osoby, które udzielą min. 60% poprawnych odpowiedzi. Informację o liczbie zdobytych punktów oraz o czasie wykonanych zadań uczestnik otrzyma po zakończeniu testu na wskazany przy rejestracji adres mailowy.

   Do III, finałowego etapu przejdzie 60 uczestników z najwyższą liczbą punktów. W przypadku uzyskania przez uczestników takiej samej liczby punktów, o przejściu do kolejnego etapu decyduje czas wykonania testu. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany ilości miejsc w przypadku nieuzyskania przez uczestników minimalnej ilości poprawnych odpowiedzi.

   II etap Olimpiady trwa do dnia 24.03.2021r. włącznie. Po tym dniu uczestnicy nie mają już możliwości logowania się na platformie konkursowej. Organizator zobowiązuje się do przekazania każdemu uczestnikowi informacji o zakwalifikowaniu się lub nie do III, finałowego etapu w ciągu 3 dni roboczych od zakończenia II etapu.

  • III ETAP (FINAŁ) – odbywający się w siedzibie MWSLiT we Wrocławiu, składający się z dwóch pisemnych części:
      
                      
   • pierwsza część polega na rozwiązaniu przez uczestnika przedstawionego problemu logistycznego,
   • druga część polega na uzasadnieniu wybranego przez siebie rozwiązania.
          
 2. Zwycięzcą Olimpiady zostanie uczestnik, który uzyska największą liczbę punktów w III, finałowym etapie. W przypadku uzyskania przez uczestników tej samej liczby punktów, o zwycięstwie decydować będzie suma punktów uzyskanych przez uczestnika we wszystkich etapach Olimpiady.
 3. Uczestnik na rozwiązanie zadania finałowego ma określony przez Organizatora nieprzekraczalny czas.
 4. Nad przebiegiem i poprawnością Olimpiady czuwać będzie specjalnie powołana Komisja Konkursowa składająca się ze specjalistów z branży TSL.
 5. W Olimpiadzie zostaną przyznane nagrody za miejsca: I – dla jednej osoby, II – dla dwóch osób, III – dla trzech osób.
 6. Wyłonienie zwycięzców Olimpiady i uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 01.04.2021r. w siedzibie Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu. Wydarzeniu przewodniczyć będą firmy sprawujące patronat nad Olimpiadą Logistyczną. *

  * UWAGA!

   Ze względu na dynamicznie zmieniającą się sytuację epidemiologiczną, związaną z COVID-19, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany formy przeprowadzenia etapu finałowego, w celu dostosowania zasad przebiegu Olimpiady do obowiązujących obostrzeń. Uczestnicy Olimpiady będą na bieżąco informowani o wszelkich zmianach, dotyczących przebiegu finału.
   

IV. PATRONAT NAD OLIMPIADĄ
 

 1. Patronat nad X edycją Olimpiady Logistycznej objęły następujące firmy:
   
    • C.H. ROBINSON POLSKA S.A.
    • Express Botam Transport Sp. z o.o.
    • GEFCO Polska Sp. z o.o.
    • Geis PL Sp. z o.o.
    • Hellmann Worldwide Logistics Polska Sp. z o.o.
    • Kuehne+ Nagel Sp. z o.o.
    • Polska Unia Transportu
    • Ritex Logistics Sp. z o.o.
    • Spedimex Sp. z o.o.
    • VOLVO POLSKA Sp. z o.o.
    • VOS LOGISTICS POLSKA Sp. z o.o.
      
 2. Patronat medialny nad X edycją Olimpiady Logistycznej sprawują następujące portale branżowe:
   
  • blogtransportowy.pl
  • etransport.pl
  • Eurologistics
  • logistyczny.com
  • Log24.pl
  • Magazynowanie i Dystrybucja
  • Pracujwlogistyce.pl
  • Promy24.com
  • QBusiness.pl
  • Top Logistyk.pl

V. NAGRODY
 

 1. Nagrody ufundowane przez Międzynarodową Wyższą Szkołę Logistyki i Transportu we Wrocławiu:

I miejsce

  1. Możliwość studiowania nieodpłatnie w MWSLiT we Wrocławiu przez cały okres trwania studiów licencjackich lub inżynierskich na kierunku Logistyka, tablet oraz zestaw gadżetów (koszulka, kubek ceramiczny, teczka, notes, zeszyt naukowy).

 

II miejsce

  1. Możliwość studiowania nieodpłatnie w MWSLiT we Wrocławiu przez dwa semestry, pendrive oraz zestaw gadżetów (koszulka, kubek ceramiczny, teczka, notes, zeszyt naukowy).

 

III miejsce

  1. Możliwość studiowania nieodpłatnie w MWSLiT we Wrocławiu przez jeden semestr oraz zestaw gadżetów (koszulka, kubek ceramiczny, teczka, notes, zeszyt naukowy).

 

 1. Dodatkowe nagrody ufundowane przez firmy pełniące patronat nad Olimpiadą Logistyczną:
   
  • C.H. ROBINSON POLSKA S.A. - trzymiesięczny, płatny staż dla zwycięzcy oraz zestaw gadżetów firmowych dla laureatów,
  • Express Botam Transport Sp. z o.o. - bezpłatny staż dla zwycięzcy oraz zestaw ekskluzywnych gadżetów firmowych dla laureatów,
  • GEFCO Polska Sp. z o.o. - wizyta w oddziale firmy oraz plecaki na laptopa dla laureatów,
  • Geis PL Sp. z o.o. - zestaw gadżetów firmowych oraz wizyta w oddziale firmy dla laureatów,
  • Hellmann Worldwide Logistics Polska Sp. z o.o. - zestaw ekskluzywnych gadżetów firmowych dla laureatów,
  • KUEHNE+NAGEL Sp. z o.o. - zestaw ekskluzywnych gadżetów firmowych dla laureatów,
  • Ritex Logistics Sp. z o.o. - zestaw ekskluzywnych gadżetów firmowych dla laureatów,
  • Spedimex Sp. z o.o. - 2 miesięczny płatny staż dla zwycięzcy oraz zestaw ekskluzywnych gadżetów firmowych dla laureatów,
  • VOLVO POLSKA Sp. z o.o. - zestaw gadżetów firmowych dla laureatów,
  • Vos Logistics Polska Sp. z o. o. - zestaw gadżetów firmowych dla laureatów.
    
 2. Zasady patronatu reguluje osobne porozumienie między stronami.
 3. Każdemu uczestnikowi finału Olimpiady przysługuje darmowe wpisowe na studia.
 4. Każdy uczestnik biorący udział w finale Olimpiady otrzymuje dokument potwierdzający uczestnictwo w Olimpiadzie. Otrzymany dokument nie jest podstawą do zwolnienia z egzaminu maturalnego oraz egzaminu zawodowego.
 5. Warunkiem otrzymania nagród jest udział w uroczystym ogłoszeniu wyników, które odbędzie się 01.04.2021r. w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu.
 6. W szczególnych przypadkach uwzględnionych przez Komisję Konkursową nagrody można odebrać osobiście w innym terminie, jednak nie później niż w ciągu tygodnia od terminu ogłoszenia wyników.
 7. Warunkiem przyznania nagrody w postaci możliwości studiowania nieodpłatnie w MWSLiT we Wrocławiu jest pozytywnie zdany egzamin maturalny.
 8. Warunkiem przyznania nagród w postaci płatnego stażu lub bezpłatnej praktyki w firmach sprawujących patronat nad Olimpiadą jest uzyskanie statusu studenta MWSLiT we Wrocławiu. O przyjęciu na staż decyduje rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona przez firmę - patrona.  
 9. Wysokość wynagrodzenia za staż będzie określona przez firmę - patrona.
 10. Laureatom nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.
 11. Laureatom nie przysługuje prawo do uzyskania ekwiwalentu pieniężnego w zamian za niewykorzystane nagrody.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Olimpiady, w szczególności w przypadku małego zainteresowania i niskiego poziomu prac konkursowych.
 2. Uczestnikom etapu finałowego przysługuje prawo do odwołania się od decyzji Komisji Konkursowej do jej Przewodniczącego w terminie do 14 dni po ogłoszeniu wyników.
 3. Przystąpienie do udziału w Olimpiadzie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
 5. Uczestnik Olimpiady wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu oraz na umieszczenie swojego imienia i nazwiska na liście laureatów w Internecie.
 6. Poprzez przyjęcie Regulaminu uczestnik Olimpiady akceptuje politykę prywatności MWSLiT we Wrocławiu, której szczegóły określono na stronie internetowej MWSLiT we Wrocławiu.
Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu    jak dbać o miłość      program edukacyjny wybierz życie