Skip to content Skip to navigation
Powiat BolesławieckiBiuletyn Informacji Publicznej W celu prawidłowego działania, strona wykorzystuje pliki COOKIES!!!. Jeżeli nie wyrażasz zgody, wyłącz obsługę Cookies w opcjach przeglądarki Więcej informacj  Klauzula RODO

Projekt "REGSI"

...

Cel projektu: Poprawa efektywności kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych w powiatach: lubańskim, bolesławieckim, zgorzeleckim poprzez stworzenie i funkcjonowanie e-platformy REGSI, wzrost kompetencji nauczycieli przedmiotów zawodowych i doradców edukacyjno-zawodowych do 30 XI 2018 r.

Realizator: Powiat Lubański – Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu

Termin realizacji: 03.10.2016 r. - 30.11.2018 r.

Grupa docelowa:

- 10 szkół kształcących zawodowo w regionie, z powiatów: lubańskiego, bolesławieckiego, zgorzeleckiego,

uczniowie i nauczyciele przedmiotów zawodowych i doradcy edukacyjno-zawodowi.

O PROJEKCIE:

Projekt pt. Regionalny system informacji edukacyjno-zawodowej południowo-zachodniego regionu woj. dolnośląskiego (REGSI) zakłada wsparcie w nowoczesne narzędzia i metody pracy 10 szkół, min. 40 nauczycieli
i 500 uczniów z 10 szkół regionu (powiatów: lubańskiego, bolesławieckiego zgorzeleckiego), co przyczyni się do poprawy efektywności kształcenia zawodowego w tych szkołach.

Realizacja projektu oparta jest na 3 filarach. Pierwszym jest regionalna e-platforma doradztwa edukacyjno-zawodowego (REGSI), dedykowana 3 grupom odbiorców: 1/uczniom, 2/nauczycielom przedmiotów zawodowych i doradcom edukacyjno-zawodowym, 3/szkołom.

Na platformie dostępne będą: materiały metodyczne, szkolenia ICT on-line dla uczniów i nauczycieli, interaktywne testy rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań dla uczniów, w tym osób niepełnosprawnych i ze SPE. Będzie tu e-baza poszukiwanych specjalności/zawodów w regionie z ofertą - informacjami od pracodawców dot. organizacji staży, praktyk zawodowych, tzw. wyszukiwarka ofert staży/praktyk, porównywarka zawodów, e-baza informacji nt. planów rozwojowych przedsiębiorców regionu, w tym prognozy zatrudnieniowe dla powiatów, e-baza instytucji rynku pracy. Źródłem informacji będą m.in. badania ankietowe wśród przedsiębiorców, powiatowe debaty o pracy z udziałem m.in. pracodawców, instytucji rynku pracy, szkół w każdym powiecie; zasoby „Barometru zawodów”.

Drugi filar projektu to wsparcie rozwoju zawodowego nauczycieli przedmiotów zawodowych i doradców edukacyjno-zawodowych - powstanie regionalna sieć wsparcia i wymiany doświadczeń nauczycieli przedmiotów zawodowych i doradców zawodowych, z cyklem profesjonalnych szkoleń, w tym szkolenie coachingowe podnoszące kwalifikacje w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego. Jako działanie uzupełniające zaplanowano utworzenie regionalnej biblioteczki doradcy edukacyjno-zawodowego.

Trzecim filarem będą działania edukacyjno-zawodowe w formie dodatkowych konsultacji dla uczniów i rodziców, działania promujące doradztwo w lokalnym środowisku, organizowane w każdej szkole. W związku z tym szkoły zostaną wyposażone w sprzęt multimedialny na potrzeby doradztwa edukacyjno-zawodowego.

KORZYŚCI DLA SZKOŁY I NAUCZYCIELI:

1. Promocja szkoły w regionie

2. Wyposażenie warsztatu pracy doradcy edukacyjno-zawodowego w zestaw multimedialny (tablica interaktywna, rzutnik, laptop z oprogramowaniem, wizualizer).

3. Wyposażenie nauczycieli przedmiotów zawodowych i doradców w zestaw materiałów metodycznych – scenariusze zajęć z wykorzystaniem multimediów wraz z przewodnikami.

4. Bezpłatne konsultacje edukacyjno-zawodowe dla uczniów i rodziców średnio 15 godz./m-c (12-18
w zależności od wielkości szkoły) przez 18 m-cy w szkole.

5. Bezpłatne uzyskanie kwalifikacji coacha w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego przez 1-3 nauczycieli ze szkoły (8 spotkań w systemie weekendowym, w wymiarze 160 godz.).

6. Zapewnienie wsparcia metodycznego poprzez uczestnictwo nauczycieli przedmiotów zawodowych i doradców w regionalnej sieci wsparcia i wymiany doświadczeń z udziałem ekspertów zewnętrznych (7 dwudniowych spotkań w okresie 2 lat).

7. Korzystanie z zasobów regionalnej biblioteczki doradcy edukacyjno-zawodowego.

8. Korzystanie ze szkoleń ICT w wersji on-line przez uczniów i nauczycieli.

9. Korzystanie z zasobów regionalnej e-platformy doradztwa edukacyjno-zawodowego (REGSI).

10. Zapewnienie młodzieży aktualnych informacji nt. potrzeb rynku pracy w regionie.

11. Udział przedstawicieli szkoły w powiatowych debatach o pracy.

12. Zatrudnienie i przygotowanie nauczyciela ze szkoły jako Szkolnego koordynatora doradztwa edukacyjno-zawodowego (DEZ) na czas trwania projektu.

KORZYŚCI DLA UCZNIA:

 1. Poznanie własnych predyspozycji zawodowych i zainteresowań.

 2. Nabycie umiejętności określenia własnych predyspozycji zawodowych i określenia własnej ścieżki kariery zawodowej.

 3. Bezpłatne konsultacje edukacyjno- zawodowe.

 4. Aktualne informacje na temat potrzeb rynku pracy w regionie na e-platformie.

 5. Informacje na temat możliwości odbycia praktyk i staży u pracodawców.

 6. Informacje o ofertach szkoleniowych instytucji i firm działających w regionie o możliwościach uzyskania dodatkowych kwalifikacji.

WYKAZ SZKÓŁ BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROJEKCIE:

   1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza w Lubaniuul. Władysława Łokietka 2, 59-800 Lubań

   2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubaniu
    ul. Leśna 8, 59-800 Lubań

   3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
    ul. Kopernika 3159-800 Lubań

   4. Zespół Szkół Elektronicznych im. Ignacego Domeyki w Bolesławcu
    ul. H i W Tyrankiewiczów 2, 59-700 Bolesławiec

   5. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra Henryka Sucharskiego
    w Bolesławcu 
    ul. Komuny Paryskiej 6, 59-700 Bolesławiec

   6. Zespół Szkół Handlowych i Usługowych im. Jana Kochanowskiego w Bolesławcu
    ul. Zgorzelecka 18, 59-700 Bolesławiec

   7. Zespół Szkół Budowlanych w Bolesławcu
    ul. Tysiąclecia 51, 59-700 Bolesławiec

   8. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Emilii Plater w Zgorzelcu
    ul. Francuska 6, 59-900 Zgorzelec

   9. Zespół Szkół Zawodowych im . św Barbary w Bogatyni
    ul. Kościuszki 33, 59-920 Bogatynia

   10. Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych im. Górników i Energetyków Turowa
    ul. Powstańców Śląskich 1, 59-900 Zgorzelec

Witryna projektu - "http://regsi.pceluban.pl"/

Zdjęcia naszej pracowni wyposażonej w sprzęt z projektu REGSI.

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu    jak dbać o miłość      program edukacyjny wybierz życie