Skip to content Skip to navigation
Powiat BolesławieckiBiuletyn Informacji Publicznej W celu prawidłowego działania, strona wykorzystuje pliki COOKIES!!!. Jeżeli nie wyrażasz zgody, wyłącz obsługę Cookies w opcjach przeglądarki Więcej informacj  Klauzula RODO

Siedem Szkół na szóstkę

...

OPIS PROJEKTU

     Kompetencje kluczowe, właściwe postawy i umiejętności na rynku pracy oraz indywidualne podejście do ucznia, w szczególności ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - to główne obszary na których skupia się realizacja projektu „Siedem szkół na szóstkę - poprawa jakości kształcenia w powiecie bolesławieckim". Projekt realizowany będzie przez Powiat Bolesławiecki wspólnie z wszystkimi siedmioma szkołami ponadgimnazjalnymi, dla których Powiat jest organem prowadzącym, i w sposób kompleksowy zagwarantuje wzrost poziomu edukacji na terenie powiatu bolesławieckiego.

     Przygotowanie wniosku poprzedzone było przeprowadzeniem diagnoz potrzeb we wszystkich szkołach i na ich podstawie określone zostały zadania przyczyniające się do realizacji zaplanowanych celów. Projekt obejmie wsparciem n-li przedmiotów przyrodniczych, językowych, informatycznych i ogólnych oraz uczniów w zakresie nauczania ogólnego. Oprócz wsparcia uczniów w zakresie realizacji zajęć wyrównawczych i rozwijających, poszczególne szkoły otrzymają wsparcie w zakresie doposażenia w pomoce dydaktyczne i sprzęt TIK, wyposażenie pracowni przyrodniczych i matematycznych. Wsparcie w zakresie wyposażenia oraz dla nauczycieli i pracowników pedagogicznych zawsze stanowi wsparcie uzupełniające dla wsparcia skierowanego bezpośrednio do uczniów. W części szkół wykonane zostaną prace adaptacyjne związane z dostosowaniem pracowni lub rewitalizacją sieci wewnętrznej.

     Ofertę edukacyjną w ramach projektu poszerzać będą wyjazdy i wycieczki do większych ośrodków naukowych, centrów nauki i instytucji kulturalnych - teatrów muzeów itp. Wyjazdy będą przybierały również formę warsztatów wyjazdowych np. w formie obozów językowych. W wybranych szkołach zapewnione zostanie wsparcie w ramach doradztwa zawodowego, a najlepsi uczniowie objęci zostaną wsparciem stypendialnym.

Projekt realizowany będzie w cyklu niemal dwóch lat nauki szkolnej tj. części roku szkolnego 2018/2019 i w całości w roku 2019/2020.

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu    jak dbać o miłość      program edukacyjny wybierz życie