Skip to content Skip to navigation
Powiat BolesławieckiBiuletyn Informacji Publicznej W celu prawidłowego działania, strona wykorzystuje pliki COOKIES!!!. Jeżeli nie wyrażasz zgody, wyłącz obsługę Cookies w opcjach przeglądarki Więcej informacj  Klauzula RODO

Standardy Ochrony Małoletnich

...

    Naczelną zasadą wszystkich działań podejmowanych przez pracowników szkoły jest działanie dla dobra dziecka i w jego najlepszym interesie. Celem polityki „Standardów Ochrony Małoletnich” jest zapewnienie sprzyjających warunków do nauki oraz rozwoju zgodnie z indywidualnymi możliwościami i potrzebami uczniów w atmosferze życzliwości, szacunku, akceptacji i bezpieczeństwa.
Standardy Ochrony Małoletnich – są to konkretne spisane reguły, zasady, praktyki, które gwarantują, że małoletni w Zespole Szkół Handlowych i Usługowych (ZSHiU) są bezpieczni, nie doznają krzywdzenia ze strony pracowników, wolontariuszy, a co więcej i rówieśników. ZSHiU ustanowił i wprowadził w życie „Standardy Ochrony Małoletnich”
przed krzywdzeniem i zapewnienia im bezpieczeństwa.

 1. ZSHiU posiada dokument „Standardy Ochrony Małoletnich”.
 1. W dokumencie Standardów przed krzywdzeniem zapisane są:
 1. procedury zgłaszania podejrzeń oraz podejmowania interwencji, które określają krok po kroku, jakie działanie należy podjąć w sytuacji krzywdzenia małoletniego
  lub zagrożenia jego bezpieczeństwa ze strony osób obcych, członków rodziny, personelu ZSHiU oraz rówieśników;
 2. zasady ochrony danych osobowych małoletniego, które określają sposób przechowywania i udostępniania informacji o małoletnim oraz zasady ochrony wizerunku małoletniego, które określają sposób jego utrwalania i udostępniania;
 3. zasady dostępu małoletniego do Internetu oraz ochrony małoletnich przed szkodliwymi treściami;
 4. zasady bezpiecznych relacji personel ZSHiU - małoletni, określające jakie zachowania są niedozwolone w kontakcie z małoletnim.
 1. Cały personel ZSHiU, w tym wolontariusze oraz praktykanci, znają treść dokumentu Standardów Ochrony Małoletnich przed krzywdzeniem.
 2. Zapisy zawarte w dokumencie „Standardów Ochrony Małoletnich” przed krzywdzeniem obowiązują wszystkich członków personelu ZSHiU, w tym wolontariuszy
  oraz praktykantów.
 3. Dyrekcja ZSHiU wyznaczyła osobę (osoby) odpowiedzialną (odpowiedzialne)
  za monitoring realizacji Standardów Ochrony Małoletnich i jej rola oraz zadania są jasno określone.
 4. W ZSHiU są wyznaczone osoby odpowiedzialne za monitoring bezpieczeństwa sieci komputerowej.
Załączniki: 
ZałącznikRozmiar
PDF icon rodzica.pdf239.61 KB
PDF icon ucznia.pdf323.13 KB
PDF icon zalacznik1.4.pdf544.25 KB
Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu    jak dbać o miłość      program edukacyjny wybierz życie