Skip to content Skip to navigation
Powiat BolesławieckiBiuletyn Informacji Publicznej W celu prawidłowego działania, strona wykorzystuje pliki COOKIES!!!. Jeżeli nie wyrażasz zgody, wyłącz obsługę Cookies w opcjach przeglądarki Więcej informacj  Klauzula RODO

Zawodowy Dolny Śląsk

...

 

Projekt w liczbach:

180 uczestników

9 szkół ponadpodstawowych

36 warsztatów tematycznych

Co zyskasz biorąc udział w projekcie?

rozwój kompetencji 4K (komunikacja, krytyczne myślenie, kooperacja, kreatywność), dzięki udziałowi w 4 warsztatach tematycznych zorganizowanych w Twojej szkole:

1. Komunikować się – jasne TAK, tylko jak?
2. Kooperacja i współpraca – czy to się opłaca?
3. Krytyczne myślenie – refleksja na co dzień.
4. Kreatywność – jak rozwijać bycie twórczym i innowacyjnym?

 • zestaw materiałów rozwojowych i ćwiczeń w formie drukowanej oraz do pobrania w wersji elektronicznej za pomocą QR kodu
 • imienny certyfikat potwierdzający udział w programie rozwijającym kompetencje
 • dostęp do wiedzy eksperta prowadzącego z możliwością konsultacji podczas warsztatów
 • możliwość zastosowania pozyskanej wiedzy dzięki zadaniom wdrożeniowym do zrealizowania po warsztatach

Ekspert, z którym spotkałeś się na warsztatach

Z wykształcenia mgr ekonomii. Z zamiłowania trener specjalizujący się w szkoleniach zarówno z zakresu kompetencji menedżerskich w organizacjach, planowaniu strategicznym, optymalizacji procesów i efektywności oraz innowacyjnym zarządzaniu sobą i innymi w oparciu o wartości jak i rozwoju kompetencji kluczowych uczniów. Jako coach ICC w nurcie holistycznym wspiera innych w ich rozwoju a swoja interdyscyplinarną wiedzę (w myśl filozofii Lean Thinking) wykorzystuje na co dzień w konsultacjach dotyczących ekonomi, ergonomii i usprawniania procesów.

Ukończył Systemową Szkołę InnerMasteringu®, studia podyplomowe na kierunku „Lean Management” wraz z certyfikatami PDCA Group i IDP Group. Jest również certyfikowanym: International MindSonar® Consultant, International Values Trainer & Consultant oraz Competence Navigator™ Advisio Consultant. Ukończył Szkołę Trenerów Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych „STOP”, Szkołę Coachingu (Pracownia NDO).

Obecnie realizuje się zawodowo jako trener, konsultant, coach. Jako menadżer ściśle współpracuje z firmami, organizacjami i JST.

Grzegorz Rutkowski

 


„Zawodowy Dolny Śląsk” projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. 

 

Obejmuje on dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy

Główny cel projektu: poprawa jakości kształcenia w szkołach zawodowych Dolnego Śląska w obszarze zawodów deficytowych i RIS, poprzez działania warsztatowo–laboratoryjne dla uczennic i uczniów, nauczycielek i nauczycieli zawodu oraz staże uczniowskie dla uczennic i uczniów, u pracodawcy.

 Cele projektu:

 • osiągnięcie znaczącego wzrostu konkurencyjności uczennic i uczniów szkół placówek Dolnego Śląska kształcących się w zawodach deficytowych i RIS na rynku pracy
 • poprzez realizację 5 zadań projektowych, doprowadzenie do sytuacji wzrostu kompetencji praktycznych (zorientowanych na przemysł) uczennic i uczniów, które w konsekwencji spowodują zwiększenie zatrudnienia absolwentów szkolnictwa zawodowego regionu

Projekt realizowany przez:

 • Partnera Wiodącego:
  Województwo Dolnośląskie, Departament Spraw Społecznych, Wydział Edukacji i Nauki
 • Partnerów:

Politechnika Wrocławska, Powiat Bolesławiecki, Powiat Dzierżoniowski, Powiat Kamiennogórski, Powiat Kłodzki, Powiat Lubański, Powiat Oleśnicki, Powiat Polkowicki, Powiat Strzeliński, Powiat Średzki, Powiat Świdnicki, Powiat Wałbrzyski, Powiat Wołowski, Powiat Ząbkowicki, Gmina Jelenia Góra, Gmina Legnica, Gmina Wałbrzych, Gmina Wrocław

 • Realizatora:

Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu

Grupy docelowe: uczennice i uczniowie oraz nauczycielki i nauczyciele dolnośląskich ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, które kształcą w zawodach deficytowych i RIS:

Technik spedytor, Technik logistyk, Technik cyfrowych procesów graficznych, Technik elektryk , Technik informatyk , Technik mechanik z kwalifikacją M.19., Elektryk, Operator obrabiarek skrawających

   W realizacji projektu wezmą udział 43 szkoły/placówki z terenu województwa dolnośląskiego. Z nich zostanie dokonana rekrutacja grupy docelowej, którą stanowią 623 uczennice i 1867 uczniów oraz 24 nauczycielki i 36 nauczycieli praktycznej nauki zawodu. Pełną grupę docelową stanowią 647 kobiet i 1903 mężczyzn. W grupie nauczycielek i nauczycieli będą 24 kobiety i 36 mężczyzn, z terenu Dolnego Śląska. W sumie przewidywana liczba osób objętych wsparciem wynosi 2450.

 Zadania projektowe:

Zadanie 1. Zajęcia laboratoryjne dla uczniów na Politechnice Wrocławskiej:

Szkolenia będą o charakterze warsztatowo-laboratoryjnym.. Część zajęć zostanie przeprowadzonych metodą  wykładu, a część w formie zajęć praktycznych. Programy szkoleń będą podlegały aktualizacji w celu dostosowania do potrzeb uczestników szkoleń. Zajęcia będą odbywały się w grupach liczących 12-15 osób na halach symulacyjnych Politechniki Wrocławskiej.

Zadanie 2. Współpraca branżowych kół zainteresowań szkół zawodowych Dolnego Śląska z kołami naukowymi Politechniki Wrocławskiej (koła współpracy zorientowane na przemysł).

 Zainicjowana zostanie współpraca pomiędzy kołami zainteresowań szkół zawodowych objętych projektem, a kołami naukowymi Politechniki Wrocławskiej. 10.osobowe grupy uczniów zostaną dopasowane do kół naukowych Politechniki Wrocławskiej. Przewiduje się powstanie 20 branżowych kół naukowych zorientowanych na przemysł. Efektami prac kół będą mini-prototypy, opisy merytoryczne lub raporty, które będą mogły posłużyć za punkt wyjściowy do dalszej współpracy w tym zakresie.

Zadanie 3. Praktyczne formy kształcenia poprzez dedykowane staże uczniowskie w przedsiębiorstwach Dolnego Śląska.

 Uczennice i uczniowie w liczbie 221 osób podejmą realizację staży zawodowych w systemie miesięcznym w przedsiębiorstwach lub u pracodawców działających na obszarze, na którym znajduje się szkoła. Dla uczniów technikum lub szkoły policealnej przewiduje się staże zawodowe wykraczające poza zakres kształcenia zawodowego praktycznego w celu zwiększenia wymiaru staży zawodowych objętych podstawą programową nauczania danego zawodu. Umiejętności jakie nabędą uczniowie podczas realizacji staży, ułatwią im wejście na rynek pracy zwiększając ich konkurencyjność oraz wzrost szans na uzyskanie stabilnej, dobrze płatnej pracy.

 Zadanie 4. Zajęcia laboratoryjne na Politechnice Wrocławskiej dla nauczycieli dolnośląskich szkół kształcących w zawodach sklasyfikowanych jako deficytowe i Regionalne Inteligentne Specjalizacje RIS.

 Wsparcie w postaci zajęć laboratoryjnych, uzupełnione o treści metodyczne otrzymają również nauczycielki i nauczyciele zawodu kształcących w zawodach deficytowych i RIS. Zajęcia w 10. grupach szkoleniowych 6. osobowych zostaną zrealizowane  przez pracowników naukowych w salach dydaktycznych i laboratoryjnych wyposażonych w sprzęt wysokospecjalistyczny Politechniki Wrocławskiej oraz specjalistów z DODN we Wrocławiu..

Zadanie 5. Doposażenie szkół i placówek w sprzęt wzmacniający efekty realizacji pozostałych zadań w projekcie.

    W ramach projektu zaplanowano zakup wyposażenia dla szkół uczestniczących w projekcie. Dla poszczególnych partnerów przewidziano zakup 18 kompletów, na które składają się produkty i urządzenia, które będą wykorzystywane w zakresie nauczania w ramach przedmiotów deficytowych. Zakup doposażenia umożliwi pełniejsze rozwijanie wykorzystanie umiejętności i wiedzy u uczniów. Zakup doposażenia jest ściśle związany z branżami i zawodami deficytowymi.

 

Tablica interaktywna przekazana szkole w ramach programu "Zawodowy Dolny Śląsk"
Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu    jak dbać o miłość      program edukacyjny wybierz życie