Skip to content Skip to navigation

W celu prawidłowego działania, strona wykorzystuje pliki COOKIES!!!. Jeżeli nie wyrażasz zgody, wyłącz obsługę Cookies w opcjach przeglądarki Więcej informacj  Klauzula RODO

 

Wizja i misja szkoły

    23 marca 2023 r. o godzinie 10:00 w sali 103, odbędzie się pierwszy etap konkursu „Od technika do logistyka” organizowanego przez Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Opolskiego. Uczniowie zalogują się na platformę www.testportal.pl w celu rozwiązania testu.

         Link do konkursu: https://we.uni.opole.pl/konkurs-od-technika-do-logistyka/

       Lista uczniów zakwalifikowanych do pierwszego etapu: Amelia Mrozek, Piotr Bachór, Dominika Słobodzian, Emilia Szajna, Amadeusz Kujawa, Eryk Czeladka, Aleksandra Zator, Katarzyna Kopeć, Andrzej Krzemiński, Jakub Piskorowski, Mateusz Pundor, Szymon Wróbel, Jan Rataj.

Nasza szkoł‚a, to szkoł‚a przyjazna uczniowi, umożliwiają…ca zdobycie zawodu i przygotowują…ca do studiów wyższych oraz do udziału w życiu społ‚ecznym, a także rozwijają…ca zainteresowania, zapewniają…ca bezpieczne i nowoczesne warunki nauki.

 

MISJĄ naszej szkoł‚y jest:
  • Opieranie relacji w ramach społecznoś›ci szkolnej na wzajemnym zrozumieniu i poszanowaniu godnoś›ci, a pomię™dzy nauczycielami i uczniami, także na zasadzie dyskrecji i zaufania.
  • Respektowanie wspólnie ustalonych zasad funkcjonowania przez społ‚eczność‡ szkolną….
  • Wszechstronne przygotowanie uczniów do podję™cia dalszej nauki.
  • Kształ‚towanie przedsię™biorczoś›ci i etyki zawodu.
  • Zdobycie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.
  • Udział‚ w zajęciach szkolnych na zasadach ś›wiadomej aktywnoś›ci i zaangażowania.
  • Kształ‚towanie poczucia odpowiedzialnoś›ci za wł‚asne postę™powanie w peł‚nieniu róźnych ról społ‚ecznych.
  • Umożliwienie uczniom udział‚u we współczesnym życiu kulturalnym regionu i kraju.
  • Utrzymanie stałej współpracy z rodzicami na zasadzie dialogu.
  • Systematyczne wyposażanie pracowni szkolnych w nowoczesne środki dydaktyczne.
Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu    jak dbać o miłość      program edukacyjny wybierz życie