Skip to content Skip to navigation
Powiat BolesławieckiBiuletyn Informacji Publicznej W celu prawidłowego działania, strona wykorzystuje pliki COOKIES!!!. Jeżeli nie wyrażasz zgody, wyłącz obsługę Cookies w opcjach przeglądarki Więcej informacj  Klauzula RODO

Edukacja kluczem do kariery

     Do końca kwietnia  trwają zgłoszenia do „MIĘDZYKLASOWEGO TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ" organizowanego przez Samorząd Uczniowski. Każda klasa ma możliwość wystawienia do turnieju jednej drużyny. 


Uczniowie technikum uczestniczą w miesiącu listopadzie w zajęciach podwyższających kompetencje zawodowe i językowe w zawodzie fototechnik, technik logistyk, technik weterynarii oraz w zawodzie technik handlowiec. W trakcie procesu wykorzystywany jest sprzęt (m.in. laptopy, komputery stacjonarne, USG) wyposażony  w specjalistyczne oprogramowywanie, który szkoła otrzymała w formie doposażenia  w ramach realizacji projektu "Edukacja Kluczem do Kariery - kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic 5 szkół z Powiatu Bolesławieckiego".

            Na terenie szkoły realizowane są również szkolenia VCC z obsługi kas fiskalnych, szkolenie VCC barman, florysta, pracownik usług kosmetycznych. Młodzież naszej szkoły uczestnicząca w tych zajęciach otrzyma certyfikat potwierdzający uzyskane kompetencje.

   Projekt „Edukacja kluczem do kariery – kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic pięciu szkół z powiatu bolesławieckiego” realizowany jest od 01.01.2017 roku do 31.08.2018 roku przez Powiat bolesławiecki/Zespół Szkół Mechanicznych im. Ludwika Waryńskiego w Bolesławcu, Zespół Szkół Elektronicznych im. Ignacego Domeyki w Bolesławcu, Zespół Szkół Handlowych i Usługowych im. Jana Kochanowskiego w Bolesławcu, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra Henryka Sucharskiego w Bolesławcu w partnerstwie z Syntea S.A.

Cel główny Projektu

Podniesienie, jakości i wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej 5 zespołów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, służące podniesieniu zdolności 1196 uczniów/uczennic do przyszłego zatrudnienia, oraz podniesienie kwalifikacji 4 nauczycieli praktycznej nauki zawodu związanych z kierunkiem kształcenia zawodowego, co podniesie jakość kształcenia w tych zawodach oraz doposażenie placówek do końca VIII 2018 r.

Grupa docelowa: Uczestniczki i uczestnicy projektu to 1196 (515K, 681M) uczniów i uczennic powiatu bolesławieckiego, którzy zgodnie z KC uczą się lub zamieszkują na terenie województwa dolnośląskiego.

Cele szczegółowe Projektu

W ramach projektu zostaną przeprowadzone specjalistyczne kursy pozwalające na nabycie praktycznych kwalifikacji potwierdzonych certyfikatem, staże zawodowe u pracodawców zgodne z kierunkiem kształcenia oraz doradztwo edukacyjno-zawodowe.

Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów/uczennic szkół zawodowych z powiatu bolesławieckiego , w szczególności poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego poprzez realizację kursów z zakresu:

 • Język niemiecki dla elektryków – 20 uczniów
 • Język angielski dla grafików komputerowych – 20 uczniów
 • Język niemiecki dla spawaczy – 10 uczniów
 • Grafik komputerowy – 30 uczniów
 • Administrator sieci komputerowych – 20 uczniów
 • Inżynieria projektowania 2D i 3D – 130 uczniów
 • Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych – 160 uczniów
 • Język angielski dla przedstawicieli handlowych – 10 uczniów
 • Język angielski dla logistyków – 10 uczniów
 • Obsługa kas fiskalnych – 30 uczniów
 • Barman – 30 uczniów
 • Florysta – 55 uczniów
 • Wykonywanie usług kelnerskich – 40 uczniów
 • Pracownik usług kosmetycznych – 30 uczniów
 • Multimedia w reklamie – 20 uczniów
 • Organizator ruchu turystycznego – 20 uczniów
 • Prowadzenie spraw rachunkowo-finansowych – 10 uczniów
 • System prezentacji informacji w biznesie – 10 uczniów

Każdy z powyższych kursów zostanie zakończony egzaminem oraz wydaniem certyfikatu VCC Vocational Competence Certificate stanowiącym jednolity system kształcenia i certyfikacji kompetencji zawodowych.

Dodatkowo szkoły zrealizują następujące kursy:

 • Dodatkowe zajęcia językowe
 • Kurs spawacza – 10 uczniów
 • Kurs kwalifikacyjny SEP do 1 kV – 15 uczniów
 • Montaż/demontaż układów elektronicznych w technologii BGA/CSP – 10 uczniów
 • Programowanie robotów – 20 uczniów
 • Programowanie sterowników PLC – 20 uczniów
 • Programowanie obrabiarek CNC – 10 uczniów
 • Animacja czasu wolnego – animacje hotelowe – 27 uczniów
 • Obsługa eventów – 27 uczniów
 • Praca w programie rezerwacyjnym hotelu – 20 uczniów
 • Zaawansowana obsługa programów użytkowych Insert w rachunkowości – 20 uczniów
 • Dodatkowe zajęcia realizowane w ramach współpracy z podmiotem z otoczenia społeczno-gospodarczego – 10 uczniów
 • Wysokiej jakości staże zawodowe

Projekt obejmuje wsparciem:

 • 5 Zespołów Szkół
 • 1196 uczniów/uczennic/nauczycieli wyłonionych w procesie rekrutacji

Działania podjęte w ramach projektu są bezpłatne.

Projekt – „Edukacja kluczem do kariery – kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic pięciu szkół z powiatu bolesławieckiego” jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 10 Edukacja, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.


Nasz szkoła została doposażona w 3 pracownie komputerowe dla logistyków , handlowców, techników fotografii i multimediów. Weterynarze dostali aparat USG. Komputery zostały zakupione z projektu unijnego "Edukacja Kluczem do Kariery - kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic pięciu szkół z Powiatu Bolesławieckiego". 

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu    jak dbać o miłość      program edukacyjny wybierz życie