Skip to content Skip to navigation
Powiat BolesławieckiBiuletyn Informacji Publicznej W celu prawidłowego działania, strona wykorzystuje pliki COOKIES!!!. Jeżeli nie wyrażasz zgody, wyłącz obsługę Cookies w opcjach przeglądarki Więcej informacj  Klauzula RODO

PRZEGLĄD PIOSENKI BARDÓW SOLIDARNOŚCI

...

REGULAMIN PRZEGLĄDU PIOSENKI BARDÓW SOLIDARNOŚCI
pod patronatem Prezydenta Miasta Bolesławiec Pana Piotra Romana
oraz Terenowej Organizacji NSZZ Solidarność w Powiecie Bolesławieckim

Organizatorzy:

-      Bolesławiecki Ośrodek Kultury - Międzynarodowe Centrum Ceramiki w Bolesławcu,

-      Terenowa Organizacja NSZZ Solidarność w Powiecie Bolesławieckim,

Temat

1.     Celem przeglądu jest upamiętnianie, promocja i rozpowszechnianie twórczości Jacka Kaczmarskiego, jak również promowanie idei patriotycznych i niepodległościowych oraz edukacja przyszłych pokoleń.

Warunki uczestnictwa:

Część konkursową obejmuje wykonanie przez solistę jednej piosenki/ dwóch piosenek, w dwóch kategoriach wiekowych:

1.      Uczniowie szkół podstawowych (klasy 7-8)

2.      Uczniowie szkół ponadpodstawowych

Harmonogram:

Osoby zainteresowane uczestnictwem w przeglądzie powinny dostarczyć wypełnioną kartę zgłoszenia

i klauzulę informacyjną:

Sekretariat Bolesławieckiego Ośrodka Kultury - Międzynarodowego Centrum Ceramiki w Bolesławcu, Plac Marszałka J. Piłsudskiego lc

Termin składania kart 01.04.2022r.

1.     Impreza pod nazwą „Przegląd Piosenek Bardów Solidarności” odbędzie się w BOK - MCC, sala FORUM:

•     07.04.2022 r. /czwartek/- przegląd, ogłoszenie wyników przeglądu i występy laureatów

2.     W przypadku zgłoszenia się dużej ilości osób organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia prezentacji do jednego utworu (uczestnicy szkół średnich).

3.     Za solistę uważa się osobę śpiewającą z towarzyszeniem akompaniatora na wybranym instrumencie klawiszowym lub akustycznym (pianino, gitara, skrzypce, altówka, wiolonczela, itp.) lub osobę śpiewającą i grającą na dowolnie wybranym instrumencie.

4.     Solista może dokonać prezentacji z wykorzystaniem podkładu muzycznego w formacie mp3 lub audio.

5.      Część finałowa dotyczy jedynie laureatów konkursu i osób wyróżnionych.

Jury i nagrody:

1.     Zmagania uczestników oceniać będzie profesjonalne Jury powołane przez Organizatora.

2.      Dla zwycięzców trzech miejsc w obydwu kategoriach przewidziane są nagrody pieniężne.

3.      Jury zastrzega sobie prawo podjęcia decyzji o innym podziale nagród. Decyzja Jury jest ostateczna i niepodważalna.

Uwagi końcowe:

1.      Zgłoszenie uczestnika jest równoznaczne z wyrażeniem przez wykonawcę zgody na rejestrację występu i wykorzystanie nagrań w formie audycji telewizyjnych, internetowych, w postaci utrwalenia na nośnikach elektronicznych lub audiowizualnych. Rejestracji występu dokonują organizatorzy lub osoby czy instytucje do tego upoważnione. Wykonawcy rezygnują tym samym z jakichkolwiek roszczeń finansowych, wynikających z praw wykonawczych i pokrewnych.

2.      Zgłoszenie uczestnika jest jednoznaczne z zaakceptowaniem i deklaracją przestrzegania niniejszego Regulaminu.

3.      Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w Regulaminie.

Biuro organizacyjne:

Bolesławiecki Ośrodek Kultury-Międzynarodowe Centrum Ceramiki

pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1C, 59-700 Bolesławiec

tel: 75 644 55 93,

e-mail: animacja@bok.boleslawiec.pl

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu    jak dbać o miłość      program edukacyjny wybierz życie