Skip to content Skip to navigation
Powiat BolesławieckiBiuletyn Informacji Publicznej W celu prawidłowego działania, strona wykorzystuje pliki COOKIES!!!. Jeżeli nie wyrażasz zgody, wyłącz obsługę Cookies w opcjach przeglądarki Więcej informacj  Klauzula RODO

II Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów klas II- IV szkół ponadpodstawowych

...

II Powiatowy Konkurs
Języka Angielskiego
dla uczniów klas II- IV szkół ponadpodstawowych
REGULAMIN KONKURSU
§ 1.
Postanowienia wstępne
1. Organizatorem Konkursu jest Powiatowe Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr
w Bolesławcu.
2. Partnerem Konkursu jest I Liceum Ogólnokształcące w Bolesławcu
3. Konkurs Języka Angielskiego adresowany jest do wszystkich uczniów klas II-IV szkół
ponadpodstawowych z terenu powiatu bolesławieckiego.
§ 2.
Cele Konkursu
1. Motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego.
2. Zachęcanie uczniów do samodzielnej i systematycznej pracy.
3. Podnoszenie poziomu umiejętności językowych młodzieży.
4. Wzbogacenie znajomości języka angielskiego.
5. Kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych:
 porozumiewania się w językach obcych,
 kompetencji społecznych i obywatelskich.
6. Zainteresowanie uczniów kulturą angielskiego obszaru językowego oraz pogłębianie wiedzy
w tym zakresie.
7. Kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji wobec innych narodów, ich kultury i języka.
8. Rozwijanie indywidualnych uzdolnień uczniów, kreatywności i twórczego myślenia.
9. Nagradzanie wysiłków uczniów i nauczycieli.
§ 3.
Zakres wiedzy i umiejętności objętych konkursem
Treści ujęte w podstawie programowej języka angielskiego dla szkoły ponadpodstawowej na
poziomie podstawowym w klasach II-IV: treści leksykalno-gramatyczne, treści realioznawcze
(informacje geograficzne, święta i uroczystości, kulinaria, najsłynniejsze zabytki, znane postaci,
kultura, sztuka krajów anglojęzycznych). Test zawiera zadania rozwijające kreatywność uczniów
i twórcze myślenie.

Dodatkowe informacje w załączniku:

Załączniki: 
ZałącznikRozmiar
PDF icon wowe.pdf409.53 KB
Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu    jak dbać o miłość      program edukacyjny wybierz życie