Skip to content Skip to navigation

W celu prawidłowego działania, strona wykorzystuje pliki COOKIES!!!. Jeżeli nie wyrażasz zgody, wyłącz obsługę Cookies w opcjach przeglądarki Więcej informacji   Klauzula RODO

tel. 7322825    e-mail: zshiu@pro.onet.pl

Klauzula informacyjna

dziennik     

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Handlowych i Usługowych w Bolesławcu, którego przedstawicielem jest Dyrektor ZSHiU w Bolesławcu.
 2. Inspektorem ochrony danych w ZSHIU w Bolesławcu jest Pan/Pani Zbigniew Klessa klessa@powiatboleslawiecki.pl , tel. 75 6121734;
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu dopełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą – podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres : na czas realizacji zadania, będą służyć celom archiwalnym, statystycznym.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania.
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również
  w formie
  profilowania.