Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.

Title Text

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.

Title Text

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.

Title Text

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.

Title Text

aaaaa

Title Text

Zapraszamy wszystkich rodziców na zebrania według harmonogramu (do pobrania tutaj...)

W ubiegły czwartek, 14 stycznia 2016 roku, został opublikowany Ogólnopolski Ranking Szkół Średnich Rzeczypospolitej i Perspektyw.

Zgodnie z postanowieniem Kapituły, technika zostały ocenione za pomocą pięciu kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych, wyniki egzaminu zawodowego, oraz opinia o uczniach szkoły wyrażona przez kadrę akademicką. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół. Żródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur oraz egzaminów zawodowych, System Informacji Oświatowej, oraz własne badanie ankietowe przeprowadzone przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy” wśród kadry uczelni akademickich w całej Polsce. W zestawieniach zostały zaprezentowane szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową.

Po raz kolejny nasza szkoła odniosła wielki sukces. Jako jedyna z Bolesławca zajęła miejsce wśród dwustu najlepszych szkół w Polsce.

W rankingu Techników - Technik Weterynarii uplasował się na 15 miejscu, a Technik Logistyk na 21 na 275 szkół o tym profilu.

Biorąc pod uwagę egzaminy zawodowe to technicy weterynarii zajęli 16 miejsce na 28, a logistycy 18.

Ogromnie cieszymy się z sukcesu naszych uczniów, tym bardziej, że po raz drugi znaleźliśmy się w ścisłej czołówce.  Życzymy powodzenia i mamy nadzieję na dalsze sukcesy.

W ostatnim dniu zajęć przed przerwą świąteczną nasz katecheta pan B. Biernat wraz z uczniami z klasy pierwszej technikum logistycznego wprowadzili nas w nastój Świąt Bożego Narodzenia. Uczniowie zaprezentowali jak zmienia się tradycja obchodzenia Świąt od narodzin Chrystusa do czasów współczesnych. Po przedstawieniu Pan Dyrektor przedstawił wyniki  konkursu "Na najlepszy wieniec adwentowy" i są one następujące:

  • pierwsze miejsce klasa I HL
  • drugie miejsce klasa III LA
  • trzecie miejsce klasa IV LA

Zwyciężcom gratulujemy!


Dnia 13 listopada 2015 r. Dyrektor Szkoły p. Wiesław Stefanik podpisał umowę finansową dot. realizacji stażu zagranicznego z przedstawicielem Stowarzyszenia Europa Haus w Lipsku p. Marią Peter. Na staż zawodowy do Lipska wyjeżdża 60 uczniów technikum logistycznego z trzech klas: 3LA, 3LB i 2L w terminach 14.02.-12.03.2016 i 03.04.-30.04.2016 r.

Staż naszych uczniów jest realizowany w ramach projektu "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego" na zasadach Programu Erasmus + sektora Kształcenie i Szkolenie Zawodowe, nazwa projektu "Zaopatrzenie i dystrybucja w logistyce zarządzania przedsiębiorstwem". Koordynatorem projektu jest nauczyciel języka niemieckiego p. Katarzyna Krukar.

Magdalena Słabicka 
uczennica Technikum Logistycznego, 
za wybitne wyniki w nauce w roku szkolnym 2014/2015 (ś›rednia ocen 5,36)
otrzymał‚a Stypendium Prezesa Rady Ministrów

 

FOTOTECHNIK