ZAPRASZAMY...

Zawód z przyszłością!

ZAPRASZAMY...

Zawód z przyszłością!

ZAPRASZAMY...

Zawód z przyszłością!

ZAPRASZAMY...

Zawód z przyszłością!

ZAPRASZAMY...

Zawód z przyszłością!

24 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego, na którym Pan Dyrektor dokonał podsumowania największych sukcesów naszej szkoły:

Zestaw podręczników szkolnych obowiązujących w roku szkolnym 2016/17

Młodzież Zespołu Szkół Handlowych i Usługowych w Bolesławcu wzięła udział w ogólnopolskiej akcji bicia rekordu czytania w jednym momencie, pod hasłem: „Jak nie czytam, jak czytam”. Głównym organizatorem jest miesięcznik „Biblioteka w Szkole” przy współpracy m.in. Stowarzyszenia Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich. Według raportu Biblioteki Narodowej 63% Polaków (powyżej 15tego roku życia)nie czyta książek dlatego celem tej akcji jest promocja czytania i książek wśród uczniów, inicjowanie mody na czytanie. Podkreślenie konieczności tworzenia przez środowiska szkolne, władze lokalne i struktury państwa warunków do skutecznej edukacji czytelniczej w szkołach i ułatwienie młodzieży dostępu do atrakcyjnej dla nich literatury.

Nasi fototechnicy pod opieką nauczycielek przedmiotów zawodowych pani B. Bednarowicz i pani E. Cierniak tej wiosny uczestniczyli w dwóch plenerach fotograficznych. Przypominamy: pierwszy plener był w urokliwym miejscu w okolicy Nowogrodźca, natomiast drugi w ukwieconym sadzie we wsi Grodziec. Efekty ich pracy możemy oglądać w holu budynku Starostwa Powiatowego w Bolesławcu przy ulicy Armii Krajowej 12.

Serdecznie zapraszamy!

 

We wtorek 7 czerwca 2016 na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu rozegrano finał dolnośląski Indywidualnych Mistrzostw Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych.

 

FOTOTECHNIK