W czwartek 12 grudnia 2013 roku w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Handlowych i Usługowych odbyła się już III edycja konkursu "Przedsiębiorczy gimnazjalista - kiedy zacząć, aby osiągnąć sukces?".

Katarzyna Czerwińska

absolwentka Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie sprzedawca, 
za uzyskanie na świadectwie ukończenia szkoły średniej ocen 4,81
w roku szkolnym 2012/2013 otrzymała Nagrodę Starosty Bolesławieckiego
Adrian Prościak

absolwent Technikum Logistycznego, 
za uzyskanie najlepszego w Powiecie Bolesławieckim wyniku na egzaminie potwierdzjącym kwalifikacje zawodowe dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych
w roku szkolnym 2012/2013 otrzymał Nagrodę™ Starosty Bolesławieckiego


Mateusz Zwolak

uczeń„ Technikum Logistycznego, 
za wybitne wyniki w nauce (średnia: 5,22)
w roku szkolnym 2012/2013 otrzymał Stypendium Starosty Bolesławieckiego 

Julia Lisiecka

uczennica Technikum Weterynaryjnego, 
za wybitne wyniki w nauce (średnia: 5,17)
w roku szkolnym 2012/2013 otrzymała Stypendium Starosty Bolesławieckiego 

FOTOTECHNIK