21 I 23 stycznia 2019 roku po raz kolejny uczniowie Zespołu Szkół Handlowych i Usługowych wzięli udział w  warsztatach na temat środków psychoaktywnych: narkotyków, dopalaczy, alkoholu acheter cialis i nikotyny pod nazwą „STOP uzależnieniom”. Celem warsztatów było uświadomienie młodzieży szkodliwości działania substancji psychoaktywnych oraz przedstawienie sposobów zerwania z nimi. Pani Beata Mrozik z Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia bolesławieckiego sanepidu w bardzo interesującej formie ( prezentacja multimedialna, pogadanka, krótkie filmy edukacyjne) przekazała młodym ludziom wiele cennych informacji o tego typu środkach, przyczynach sięgania po nie, działaniu oraz skutkach zażywania.

     Sporo miejsca poświęciła dopalaczom, których stosowanie jest szczególnie niebezpieczne z uwagi na brak wiedzy o ich dokładnym składzie chemicznym. Udzielenie szybkiej i skutecznej pomocy w sytuacji zagrożenia życia człowieka po zażyciu takich substancji jest często nieskuteczne czy wręcz niemożliwe. Podczas warsztatów był również czas na ćwiczenia praktyczne.

       Uczniowie chętnie testowali narkogogle i alkogogle- narzędzia edukacyjne symulujące stan po zażyciu narkotyków i alkoholu. Młodzież miała okazję przekonać się, że świat widziany przez „wirtualne okulary” znacznie odbiega od rzeczywistości.  Odważniejsi amatorzy „niebieskiego dymka” przerazili się, widząc,  ile tlenku węgla znajduje się w wydychanym przez nich powietrzu z płuc- biorąc udział w badaniu przy użyciu smokolizera.

     Spotkanie przygotowała pani Małgorzata Warwas-Rupp pedagog szkolny.

 tekst alternatywny   tekst alternatywny 

25 stycznia 2019 roku w Zespole Szkół Handlowych i Usługowych w Bolesławcu odbyły się wyjątkowe warsztaty, w których udział wzięło  blisko 300 przedszkolaków ze wszystkich przedszkoli miasta. Ich celem było pokazanie najmłodszym dzieciom bogactwa świata zawodów. Szkoła wyszła naprzeciw pragnieniu wiedzy dzieci, dlatego zorganizowaliśmy warsztaty małego weterynarza, małego fotografa i małego logistyka.

 

Podczas 27 finału Wielkiej Orkiestry Świąteczne Pomocy w naszej szkole dla wszystkich chętnych były wykonywane zdjęcia ze swoimi pupilami. Prezentujemy efekty naszej pracy. Autorkami zdjęć są uczennice z klasy trzeciej w zawodzie fototechnik Karolina Stempak i Arleta Dylewska.

     Nikt nie wyobraża sobie życia bez energii elektrycznej, dlatego 22 stycznia 2019 roku  młodzież Zespołu Szkół Handlowych i Usługowych wysłuchała wykładu przygotowanego przez pana  dr inż. Macieja  Gwoździewicza, pracownika naukowego Politechniki Wrocławskiej, na temat- „Bezpieczeństwo elektryczne, czyli jak korzystać z prądu i się nie zabić”.

     Ten popularnonaukowy wykład rozpoczął się analizą wypadków związanych z porażeniem prądem elektrycznym, następnie wyjaśnione zostały przyczyny tych wypadków wraz z potencjalnymi zagrożeniami związanymi   z użytkowaniem urządzeń elektrycznych codziennego użytku jak gniazdka i wtyczki elektryczne, przedłużacze czy oprawy świetlne. Nasz gość przedstawił również wiele rad, które ułatwiają mądre korzystanie z energii elektrycznej.  

     Uczniowi chętnie zadawali pytania prelegentowi i rozwiewali swoje wątpliwości  dotyczące zużycia prądu. Zrozumieli, że temat jest ważny, ponieważ dotyczy każdej chwili naszego życia.

 tekst alternatywny   tekst alternatywny   tekst alternatywny   tekst alternatywny 

      W dniu 07.01.2019 roku uczniowie technikum logistycznego z klasy 2L i 2LW uczestniczyli w warsztatach zorganizowanych przez Międzynarodową Wyższą Szkołę Logistyki i Transportu we Wrocławiu. Przetestowali działanie sytemu RFID w znakowaniu i rejestracji ładunków oraz wyznaczali trasy przejazdu pod okiem wykładowców. MWSLiT jest uczelnią  wyższą z którą ZSHiU współpracuje od wielu lat, i została objęta patronatem MWSLiT. 

 tekst alternatywny   tekst alternatywny   tekst alternatywny   tekst alternatywny   tekst alternatywny   tekst alternatywny 
 tekst alternatywny   tekst alternatywny   tekst alternatywny   tekst alternatywny   tekst alternatywny 

 

FOTOTECHNIK