18 października 2014 roku, już po raz trzeci odbył się Szkolny Hubertus. Uczestniczyli w nim uczniowie klas Technikum Weterynaryjnego i nauczyciele.

Główną konkurencją były skoki przez przeszkody. Zawodom towarzyszyła piękna jesienna aura, zapach pieczonych specjałów i pyszne domowe ciasto. Do zobaczenia w przyszłym roku.


W I połowie września 2014 roku uczniowie naszej szkoły brali udział w akcji charytatywnej, mającej ma celu spełnienie marzenia chorego Tomka, jakim było otrzymanie jak największej ilości kartek urodzinowych. Łącznie zebraliśmy ich 220. Część‡ została wysłana pocztą, a reszta Pan Bogdan Biernat osobiście zawiózł do wrocławskiego hospicjum, które przekazało te życzenia Tomkowi w dniu jego urodzin.

Akcja była koordynowana przez Samorząd uczniowski, który przygotował nagrodę dla najaktywniejszej klasy. Największą ilość‡ kartek wysłał‚a klasa 4L, która otrzymała blachę pełną pączków.

Serdecznie dziękujemy za udział w akcji.,

W dniu 3.10.2014 r. w naszej szkole odbyły się wybory przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. W wyniku głosowania przewodniczącą została Angelika Babiczew, a zastępcą… Sylwester Bogusz.

Ponadto w Samorządzie Uczniowskim funkcje objęli:

  • Anita Woźna - publikacja materiałów,
  • Kamila Członka - gazetki szkolne,
  • Kacper Ferlewicz i Grzegorz Tarasek - sprzęt nagłaśniający,
  • Kacper Węgrzynowski - radiowęzeł szkolny

W dniach 17-19 września 2014 r. nasza szkoła gościła wystawę "žDwa stopnie więcej i co z tego? Ochrona klimatu na poziomie lokalnym jako czynnik w walce z ubóstwem".€ Uczniowie zapoznali się ze zmianami klimatu i ich konsekwencjami na przykładzie państw Ameryki Południowej. Kolejny raz mogli przekonać się, że w dużym stopniu stan naszego globu zależy od nas samych. Choć mówi się o tym dużo na każdym poziomie edukacji, to ważne jest, aby sł‚owa stały się czynami. Pamiętajmy: Ziemia nie jest nam dana na własność‡, My ją wypożyczyliśmy od naszych dzieci!!!!!!!!!!!!!

W pierwszej połowie września klasy czwarte przyjęły naszych pierwszaków do społeczności szkolnej. Przygotowały dla nich szereg konkurencji, po których zostali prawowitymi uczniami naszej szkoły. Nad prawidłowym i sprawiedliwym przebiegiem tej uroczystości czuwało jury pod przewodnictwem opiekuna samorządu uczniowskiego pana D. Rataja.

 

FOTOTECHNIK