ZAPRASZAMY...

Zawód z przyszłością!

ZAPRASZAMY...

Zawód z przyszłością!

ZAPRASZAMY...

Zawód z przyszłością!

ZAPRASZAMY...

Zawód z przyszłością!

ZAPRASZAMY...

Zawód z przyszłością!

     Dnia 23 marca 2017 r. nauczyciele i uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w targach edukacyjnych organizowanych przez Gimnazjum im. Jana Pawła II we Lwówku Śląskim. Targi miały na celu zapoznać uczniów 7 klas gimnazjalnych z ofertą edukacyjną szkół średnich. Podczas targów gimnazjaliści mogli porozmawiać z logistykami, weterynarzami i fototechnikami o kierunkach kształcenia oraz atmosferze panującej w naszej placówce. Przyszłych fototechników z tajnikami fotografii i multimediów zapoznawał nasz były uczeń Szymon Wasylów.

 tekst alternatywny tekst alternatywny     tekst alternatywny tekst alternatywny    tekst alternatywny
   tekst alternatywny  tekst alternatywny  tekst alternatywny  

 

 

 

 

 

 

 

 

   27 marca 2017r. uczniowie klas 1B, 3L oraz 4LA uczestniczyli w ramach Dnia z prawem w wykładach i warsztatach Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu, które dotyczyły następujących kwestii:

  • Moje prawa po 18 urodzinach. Co mi wolno? Co mi grozi?
  • Prawo Internetu - o wolności słowa w sieci.
  • Czy Europa i Polska w Europie jest bezpieczna?
  • Przestępca pozostawia ślad, czyli o trudnej pracy kryminalistyków na miejscu zbrodni.

 

    Prowadzący - pracownicy naukowi uczelni i jednocześnie praktykujący prawnicy omawiali różne kwestie prawne np. jakie prawa zyskuje uczeń po ukończeniu 18 roku życia, jakie ciążą na nim obowiązki i jakie konsekwencje grożą mu za łamanie przepisów. Rozmawiano o prawie użytkowników Internetu, o tym jak prawo odnosi się do sytuacji politycznej i społecznej w Europie oraz jak wygląda rzeczywista praca śledczych, których tak chętnie oglądamy w serialach i programach telewizyjnych. 

    Dzień z prawem to cyklicznie organizowane wydarzenie, podczas którego w siedzibie uczelni wszystkie osoby zainteresowane prawem i kierunkiem prawo mają okazję przyjrzeć się bliżej i poznać tę fascynującą dziedzinę wiedzy. 

    W naszej szkole tradycją stały się spotkania uczniów z psychologami Uniwersytetu Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu. 15 marca klasy II L i 3 FH  uczestniczyły w dwóch spotkaniach  ze studentami SWPS.

Pierwsze z nich , interaktywne odbyło się pod hasłem : " Efektywne uczenie się".

    Wychodząc naprzeciw uczniom prowadzący zajęcia przekazali im wiedzę z zakresu efektywnego uczenia się i wykorzystywania mnemotechnik. Celem spotkania było zdobycie i poszerzenie  wiedzy i umiejętności z zakresu łatwego i szybkiego przyswajania i zapamiętywania informacji.

    Uczniowie dowiedzieli się , co sprzyja zapamiętywaniu, poznali sprawdzone sposoby na zapamiętywanie i kojarzenie faktów, m.in.: mapę myśli, syntetyzację czy wyolbrzymianie. Nabytą wiedzę sprawdzili podczas praktycznych ćwiczeń grupowych.

Drugi temat to " Profilaktyka przemocy wobec kobiet w tym przemocy seksualnej na randce".

    Prowadzący spotkanie zapoznał słuchaczy z definicją przemocy oraz jej rodzajami. Uświadomił, kiedy stajemy sie ofiarami przemocy i jak się przed tym uchronić? Co robić gdy chłopak lub dziewczyna przekraczają granice i stosują wobec nas przemoc?

Organizatorem wyjazdu do SWPS była M. Warwas - Rupp

 tekst alternatywny tekst alternatywny     tekst alternatywny tekst alternatywny  
       

   Dnia 15 marca, uczniowie klas logistycznych (4LA, 4LB) uczestniczyli w wycieczce do  Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów  Komunalnych w Trzebieniu. ZUOK w Trzebieniu jest administrowany przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu, który odpowiada za wywożenie odpadów z miasta Bolesławiec oraz ościennych Gmin. ZUOK w Trzebieniu jest jedną z najnowocześniejszych instalacji tego typu na Dolnym Śląsku.

   Zajmuje się kompleksową usługą gospodarowania odpadami – odzyskiem surowców nadających sie do ponownego wykorzystania, stabilizacją odpadów organicznych przed ich składowaniem oraz unieszkodliwieniem odpadów poprzez ich składowanie na kwaterze.

   Uczniowie oprowadzeni przez pracowników, Panią Monikę Lachowską i Pana Eugeniusza Boratyńskiego zapoznali się z technologią sortowania odpadów, metodą wytwarzania kompostu, sposobami składowania materiałów niebezpiecznych i ponadgabarytowych.

 tekst alternatywny tekst alternatywny     tekst alternatywny tekst alternatywny    tekst alternatywny
 tekst alternatywny  tekst alternatywny      

     Dnia 17 marca, uczniowie klas logistycznych (2L, 2HL) uczestniczyli w zajęciach organizowanych przez Politechnikę we Wrocławiu. Zajęcia dotyczyły łańcucha dostaw i składały się z dwóch części.  Część pierwszą w postaci wykładu prowadziły Pani dr Agnieszka Tubis i  Pani dr Sylwia Werbińska-Wojciechowska. Część drugą w postaci laboratoriów prowadziły Pani dr Sylwia Werbińska-Wojciechowska i Pani Emilia Skupień. Uczniowie wcielili się w producentów , hurtowników i detalistów. Celem gry było ukazanie zależności i problemów wynikających ze zmiennego popytu na produkt.


 tekst alternatywny tekst alternatywny     tekst alternatywny tekst alternatywny    tekst alternatywny
 tekst alternatywny        

Zajęcia realizowane są z projektu „Zawodowy Dolny Śląsk”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Głównym celem  projektu jest poprawa jakości kształcenia w szkołach zawodowych Dolnego Śląska w obszarze zawodów deficytowych i RIS, poprzez działania warsztatowo–laboratoryjne dla uczennic i uczniów, nauczycielek i nauczycieli zawodu oraz staże uczniowskie dla uczennic i uczniów, u pracodawcy.

 

FOTOTECHNIK