Serdecznie zapraszamy uczniów klas trzecich gimnazjum do udziału w konkursie wiedzy biologicznej pt.: „Biologia- nauka oparta na eksperymencie i obserwacji”.

Konkurs odbędzie w budynku naszej szkoły w dniu 27 maja 2016 roku o godzinie 10,00 w sali gimnastycznej.

 

REGULAMIN


KONKURS BIOLOGICZNY DLA GIMNAZJÓW

 organizowany przez Zespół Szkół Handlowych i Usługowych w Bolesławcu

 1. Cele olimpiady:
  • kształtowanie świadomości biologicznej oraz właściwych postaw młodzieży wobec otaczającego ją środowiska przyrodniczego,
  • budzenie, rozwijanie zainteresowań przyrodniczych,
  • wyzwalanie aktywności badawczej młodzieży,
  • popularyzacja nauk biologicznych, zapoznawanie młodzieży z literaturą naukową z różnych dziedzin biologii.
 1. Tematyka olimpiady.

Tematyka olimpiady obejmuje wiedzę z zakresu przedmiotu biologii oraz treści związane z ochroną środowiska, także zawarte w programach innych przedmiotów gimnazjalnych, np. geografii, fizyki, czy chemii.

 1. Zasady udziału w konkursie:
  • konkurs jest przeznaczony dla uczniów III klasy gimnazjum,
  • w uzasadnionych przypadkach (uzdolnienia biologiczne- decyzja nauczycieli uczących w danej placówce) udział w konkursie mogą wziąć uczniowie klas młodszych,
  • udział młodzieży w olimpiadzie jest dobrowolny,
  • liczba uczniów z danej szkoły nie może przekroczyć 10 uczniów, a zasady weryfikacji, listę chętnych uczniów wykonują nauczyciele uczący biologii w danej placówce,
  • konkurs obejmuje etap międzyszkolny,
  • test konkursowy składać się będzie z 30 pytań zamkniętych z możliwością kombinacji odpowiedzi: a, b, c, … oraz pytań otwartych,
  • konkurs biologiczny rozpocznie się w dniu 05.2016 r. o godzinie 10:00  w ZSHiU w Bolesławcu (sala gimnastyczna).

 

FOTOTECHNIK