EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE (nowa formuła)

  • Etap pisemny

17.06.2016 r. godz. 10.00. sala 19 (gimnastyczna)

Kwalifikacja A18  Prowadzenie sprzedaży (handlowcy z kl. IIIHW, sprzedawcy z kl. IIIS)

17.06.2016 r. godz. 12.00. sala 19 (gimnastyczna)

Kwalifikacja A31 Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji proc. transport. (kl. III LA, III LB)

Kwalifikacja R10 Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych (kl. IIIW)

Na egzamin należy zgłosić się  na pół godziny przed planowanym terminem egzaminu.

Zdający przynosi ze sobą : dokument tożsamości, długopis/pióro z czarnym tuszem/ atramentem, kalkulator prosty.

 

  • Etap praktyczny

23.06.2015 r. godz. 9.00. sala 19 (gimnastyczna)

Kwalifikacja A31 Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji proc. transport.

Kwalifikacja R.09  Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt

Na egzamin należy zgłosić się  na pół godziny przed planowanym terminem egzaminu.

Zdający przynosi ze sobą : dokument tożsamości, długopis/pióro z czarnym tuszem/ atramentem, kalkulator prosty, ołówek, linijkę, gumkę, temperówkę.

 

10,11 .06.2016 r. godz. 8.00, 12.00, 16.00. sala 19 (gimnastyczna)

Kwalifikacja A18  Prowadzenie sprzedaży (handlowcy z kl. IIIHW, sprzedawcy z kl. IIIS)

10,11 .06.2016 r. godz. 8.00, 12.00, 16.00. sala 102

Kwalifikacja R10 Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych (kl. IIIW)

 EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE (stara formuła)

  • Etap pisemny

 20.06.2016 r. godz. 12.00. sala 301

 TECHNIK HANDLOWIEC  (absolwenci),  TECHNIK WETERYNARII (absolwent)

Na egzamin należy zgłosić się  o godz. 11.30 z dokumentem tożsamości

oraz z długopisem/piórem z czarnym tuszem/ atramentem

  •  Etap praktyczny

21.06.2016 r. godz. 9.00 sala 301

TECHNIK LOGISTYK (absolwent), TECHNIK WETERYNARII (absolwenci).

 Na egzamin należy zgłosić się  o godz. 8.30

Zdający przynosi ze sobą : dokument tożsamości, długopis/pióro z czarnym tuszem/ atramentem, kalkulator prosty , ołówek, linijkę, gumkę, temperówkę

21.06.2016 r. godz. 9.00 sala 302

TECHNIK HANDLOWIEC (absolwenci)

Na egzamin należy zgłosić się  o godz. 8.30

Zdający przynosi ze sobą : dokument tożsamości, długopis/pióro z czarnym tuszem/ atramentem, kalkulator prosty, ołówek, linijkę, gumkę, temperówkę

 

FOTOTECHNIK