• Aby otrzymać duplikat świadectwa należy:
  • zł‚ożyć‡ w sekretariacie podanie (do pobrania strona 1 ; strona 2 )
  • ;
  • dokonać‡ wpł‚aty na poniższy rachunek w wysokoś›ci 26 zł‚ - tytuł‚em za wystawienie duplikatu świadectwa
 • Aby otrzymać‡ duplikat legitymacji należy:
  • zł‚ożyć‡ w sekretariacie podanie (do pobrania tutaj...)
  • dokonać‡ wpł‚aty na poniższy rachunek w wysokoś›ci 9 zł‚ - tytuł‚em za wystawienie duplikatu legitymacji
 • Wpłata na konto nr 91 2030 0045 1110 0000 0159 7900
  BGŻ SA, 59-700 Bolesł‚awiec, ul. Sierpnia 80 nr 18

 

FOTOTECHNIK