Magdalena Słabicka 
uczennica Technikum Logistycznego, 
za wybitne wyniki w nauce w roku szkolnym 2014/2015 (ś›rednia ocen 5,36)
otrzymał‚a Stypendium Prezesa Rady Ministrów

 

FOTOTECHNIK