Mateusz Zwolak

absolwent technikum logistycznego, 
za wybitne wyniki w nauce w roku szkolnym 2014/2015 (ukoń„czył‚ szkołę™ ze średnia ocen 5,07)
otrzymał Nagrode Starosty Bolesławieckiego

 

FOTOTECHNIK