ZAPRASZAMY...

Zawód z przyszłością!

ZAPRASZAMY...

Zawód z przyszłością!

ZAPRASZAMY...

Zawód z przyszłością!

ZAPRASZAMY...

Zawód z przyszłością!

ZAPRASZAMY...

Zawód z przyszłością!

 

 

 

 

 

 

   27 marca 2017r. uczniowie klas 1B, 3L oraz 4LA uczestniczyli w ramach Dnia z prawem w wykładach i warsztatach Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu, które dotyczyły następujących kwestii:

  • Moje prawa po 18 urodzinach. Co mi wolno? Co mi grozi?
  • Prawo Internetu - o wolności słowa w sieci.
  • Czy Europa i Polska w Europie jest bezpieczna?
  • Przestępca pozostawia ślad, czyli o trudnej pracy kryminalistyków na miejscu zbrodni.

 

    Prowadzący - pracownicy naukowi uczelni i jednocześnie praktykujący prawnicy omawiali różne kwestie prawne np. jakie prawa zyskuje uczeń po ukończeniu 18 roku życia, jakie ciążą na nim obowiązki i jakie konsekwencje grożą mu za łamanie przepisów. Rozmawiano o prawie użytkowników Internetu, o tym jak prawo odnosi się do sytuacji politycznej i społecznej w Europie oraz jak wygląda rzeczywista praca śledczych, których tak chętnie oglądamy w serialach i programach telewizyjnych. 

    Dzień z prawem to cyklicznie organizowane wydarzenie, podczas którego w siedzibie uczelni wszystkie osoby zainteresowane prawem i kierunkiem prawo mają okazję przyjrzeć się bliżej i poznać tę fascynującą dziedzinę wiedzy. 

    W naszej szkole tradycją stały się spotkania uczniów z psychologami Uniwersytetu Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu. 15 marca klasy II L i 3 FH  uczestniczyły w dwóch spotkaniach  ze studentami SWPS.

Pierwsze z nich , interaktywne odbyło się pod hasłem : " Efektywne uczenie się".

    Wychodząc naprzeciw uczniom prowadzący zajęcia przekazali im wiedzę z zakresu efektywnego uczenia się i wykorzystywania mnemotechnik. Celem spotkania było zdobycie i poszerzenie  wiedzy i umiejętności z zakresu łatwego i szybkiego przyswajania i zapamiętywania informacji.

    Uczniowie dowiedzieli się , co sprzyja zapamiętywaniu, poznali sprawdzone sposoby na zapamiętywanie i kojarzenie faktów, m.in.: mapę myśli, syntetyzację czy wyolbrzymianie. Nabytą wiedzę sprawdzili podczas praktycznych ćwiczeń grupowych.

Drugi temat to " Profilaktyka przemocy wobec kobiet w tym przemocy seksualnej na randce".

    Prowadzący spotkanie zapoznał słuchaczy z definicją przemocy oraz jej rodzajami. Uświadomił, kiedy stajemy sie ofiarami przemocy i jak się przed tym uchronić? Co robić gdy chłopak lub dziewczyna przekraczają granice i stosują wobec nas przemoc?

Organizatorem wyjazdu do SWPS była M. Warwas - Rupp

 tekst alternatywny tekst alternatywny     tekst alternatywny tekst alternatywny  
       

   Dnia 15 marca, uczniowie klas logistycznych (4LA, 4LB) uczestniczyli w wycieczce do  Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów  Komunalnych w Trzebieniu. ZUOK w Trzebieniu jest administrowany przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu, który odpowiada za wywożenie odpadów z miasta Bolesławiec oraz ościennych Gmin. ZUOK w Trzebieniu jest jedną z najnowocześniejszych instalacji tego typu na Dolnym Śląsku.

   Zajmuje się kompleksową usługą gospodarowania odpadami – odzyskiem surowców nadających sie do ponownego wykorzystania, stabilizacją odpadów organicznych przed ich składowaniem oraz unieszkodliwieniem odpadów poprzez ich składowanie na kwaterze.

   Uczniowie oprowadzeni przez pracowników, Panią Monikę Lachowską i Pana Eugeniusza Boratyńskiego zapoznali się z technologią sortowania odpadów, metodą wytwarzania kompostu, sposobami składowania materiałów niebezpiecznych i ponadgabarytowych.

 tekst alternatywny tekst alternatywny     tekst alternatywny tekst alternatywny    tekst alternatywny
 tekst alternatywny  tekst alternatywny      

     Dnia 17 marca, uczniowie klas logistycznych (2L, 2HL) uczestniczyli w zajęciach organizowanych przez Politechnikę we Wrocławiu. Zajęcia dotyczyły łańcucha dostaw i składały się z dwóch części.  Część pierwszą w postaci wykładu prowadziły Pani dr Agnieszka Tubis i  Pani dr Sylwia Werbińska-Wojciechowska. Część drugą w postaci laboratoriów prowadziły Pani dr Sylwia Werbińska-Wojciechowska i Pani Emilia Skupień. Uczniowie wcielili się w producentów , hurtowników i detalistów. Celem gry było ukazanie zależności i problemów wynikających ze zmiennego popytu na produkt.


 tekst alternatywny tekst alternatywny     tekst alternatywny tekst alternatywny    tekst alternatywny
 tekst alternatywny        

Zajęcia realizowane są z projektu „Zawodowy Dolny Śląsk”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Głównym celem  projektu jest poprawa jakości kształcenia w szkołach zawodowych Dolnego Śląska w obszarze zawodów deficytowych i RIS, poprzez działania warsztatowo–laboratoryjne dla uczennic i uczniów, nauczycielek i nauczycieli zawodu oraz staże uczniowskie dla uczennic i uczniów, u pracodawcy.

     Dnia 17 marca, uczniowie klas logistycznych (2L, 2HL) uczestniczyli w zajęciach organizowanych przez Politechnikę we Wrocławiu. Zajęcia dotyczyły łańcucha dostaw i składały się z dwóch części.  Część pierwszą w postaci wykładu prowadziły Pani dr Agnieszka Tubis i  Pani dr Sylwia Werbińska-Wojciechowska. Część drugą w postaci laboratoriów prowadziły Pani dr Sylwia Werbińska-Wojciechowska i Pani Emilia Skupień. Uczniowie wcielili się w producentów , hurtowników i detalistów. Celem gry było ukazanie zależności i problemów wynikających ze zmiennego popytu na produkt.


 tekst alternatywny tekst alternatywny     tekst alternatywny tekst alternatywny    tekst alternatywny
 tekst alternatywny        

Zajęcia realizowane są z projektu „Zawodowy Dolny Śląsk”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Głównym celem  projektu jest poprawa jakości kształcenia w szkołach zawodowych Dolnego Śląska w obszarze zawodów deficytowych i RIS, poprzez działania warsztatowo–laboratoryjne dla uczennic i uczniów, nauczycielek i nauczycieli zawodu oraz staże uczniowskie dla uczennic i uczniów, u pracodawcy.

 

FOTOTECHNIK