ZAPRASZAMY...

Zawód z przyszłością!

ZAPRASZAMY...

Zawód z przyszłością!

ZAPRASZAMY...

Zawód z przyszłością!

ZAPRASZAMY...

Zawód z przyszłością!

ZAPRASZAMY...

Zawód z przyszłością!

 

ETAP PISEMNY    

20.06.2017 r. godz. 10.00. sala 19 (sala gimnastyczna)

Kwalifikacja A.18  Prowadzenie sprzedaży ( handlowcy z kl. IIIFH, sprzedawcy z kl. IIIC,IIID)

Kwalifikacja  A.20 Rejestracja i obróbka obrazu.

Kwalifikacja  A.30 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania.

Kwalifikacja  R.09  Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt.

 

20.06.2017 r. godz. 12.00. sala 19 (sala  gimnastyczna)

Kwalifikacja   A.22 Prowadzenie działalności handlowej.

Kwalifikacja   A.31 Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji proc.transport.

Kwalifikacja   R.10 Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych. 

 

20.06.2017 r. godz. 14.00. sala 19 (sala  gimnastyczna)

Kwalifikacja  A.32 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych.

Kwalifikacja  R.11 Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej.

 

Na egzamin należy zgłosić się  na pół godziny przed planowanym terminem egzaminu.

Zdający przynosi ze sobą : dokument tożsamości, długopis/pióro z czarnym tuszem/ atramentem, kalkulator prosty.

 

ETAP PRAKTYCZNY

26.06.2017 r. godz. 9.00    Sale:301, 302, 304

Kwalifikacja A.31 Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji proc.transport.

Kwalifikacja R.09  Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt.

 

26.06.2017 r. godz. 13.00    Sale:301, 302, 304

Kwalifikacja  A.32 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych.

Kwalifikacja  R.11 Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej.

 

26.06.2017 r. godz. 16.00    Sale:301, 302, 304

Kwalifikacja A.30 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania.

 

Na egzamin należy zgłosić się  na pół godziny przed planowanym terminem egzaminu.

Zdający przynosi ze sobą : dokument tożsamości, długopis/pióro z czarnym tuszem/ atramentem, kalkulator prosty, ołówek, linijkę, gumkę, temperówkę.

Zdający kwalifikacje : R09 oraz R11 przynoszą dodatkowo ekierkę

 

26 i 27 czerwca 2017 r. godz. 8.00, 12.00, 16.00. sala 19 (gimnastyczna)

Kwalifikacja A.18  Prowadzenie sprzedaży  ( handlowcy z kl. IIIFH, sprzedawcy z kl. IIIC, IIID).

 

26 i 27 czerwca 2017 r. godz. 9.00, 15.00. sala 201

Kwalifikacja A.20. Rejestracja i obróbka obrazu.

 

28 czerwca 2017 r. godz. 9.00  sala 201

Kwalifikacja   A.22 Prowadzenie działalności handlowej.

 

28 i 29 czerwca 2017 r.. godz. 8.00, 12.00, 16.00. sala 102

Kwalifikacja   R.10 Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych.

 

 W dniach 1 – 3 czerwiec 2017r. odbyła się czterdziesta pierwsza edycja Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w Kijanach (woj. Lubelskie). W 11 blokach tematycznych tematycznych wystartowało 238 uczniów przybyłych z całej Polski. Poszczególne zadania teoretyczne i praktyczne oceniali pracownicy naukowi Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

W finale centralnym Naszą szkołę w bloku produkcja zwierzęca reprezentował Krystian Marszałek, uczeń klasy III technikum weterynaryjnego.  Uzyskał on tytuł finalisty,  co daje mu uprawnienia wstępu bez egzaminu na wskazane uczelnie wyższe oraz zwolnienie z części pisemnej egzaminu zawodowego.

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów wiedzy i umiejętności praktycznych organizowany w naszym kraju. Celem konkursu wiedzy jest przede wszystkim rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań poszczególnymi blokami oraz popularyzacja i pogłębienie wiedzy rolniczej i żywieniowej, a także umożliwienie najlepszym kontynuowania nauki na wyższej uczelni.

 

 Za przygotowanie merytoryczne do Olimpiady była odpowiedzialna nauczycielka przedmiotów zawodowych Pani dr inż. Katarzyna Igielska

 

FOTOTECHNIK