ZAPRASZAMY...

Zawód z przyszłością!

ZAPRASZAMY...

Zawód z przyszłością!

ZAPRASZAMY...

Zawód z przyszłością!

ZAPRASZAMY...

Zawód z przyszłością!

ZAPRASZAMY...

Zawód z przyszłością!

     Dnia 7 kwietnia uczniowie klas logistycznych (3L, 1LB, 2L) uczestniczyli w zajęciach organizowanych przez Politechnikę we Wrocławiu. Zajęcia dotyczyły łańcucha dostaw i składały się z dwóch części.  Pierwsza w postaci wykładu, druga jako laboratoria prowadzone przez Panią dr Agnieszkę Tubis i  Panią dr Sylwię Werbińską-Wojciechowską. W części pierwszej uczniowie zostali zapoznani z funkcjonowaniem łańcucha dostaw wykorzystywanym przez firmy Dell, Benetton oraz Toyota Boshoku. W drugiej części uczniowie wcielili się w producentów , hurtowników i detalistów. Celem gry było ukazanie zależności i problemów wynikających ze zmiennego popytu na produkt jakim było piwo.


 tekst alternatywny tekst alternatywny     tekst alternatywny tekst alternatywny    tekst alternatywny
   tekst alternatywny  tekst alternatywny  tekst alternatywny  

Zajęcia realizowane są z projektu „Zawodowy Dolny Śląsk”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Głównym celem  projektu jest poprawa jakości kształcenia w szkołach zawodowych Dolnego Śląska w obszarze zawodów deficytowych i RIS, poprzez działania warsztatowo–laboratoryjne dla uczennic i uczniów, nauczycielek i nauczycieli zawodu oraz staże uczniowskie dla uczennic i uczniów, u pracodawcy.

     Dnia 7 kwietnia uczniowie klas logistycznych (3L, 1LB, 2L) uczestniczyli w zajęciach organizowanych przez Politechnikę we Wrocławiu. Zajęcia dotyczyły łańcucha dostaw i składały się z dwóch części.  Pierwsza w postaci wykładu, druga jako laboratoria prowadzone przez Panią dr Agnieszkę Tubis i  Panią dr Sylwię Werbińską-Wojciechowską. W części pierwszej uczniowie zostali zapoznani z funkcjonowaniem łańcucha dostaw wykorzystywanym przez firmy Dell, Benetton oraz Toyota Boshoku. W drugiej części uczniowie wcielili się w producentów , hurtowników i detalistów. Celem gry było ukazanie zależności i problemów wynikających ze zmiennego popytu na produkt jakim było piwo.


 tekst alternatywny tekst alternatywny     tekst alternatywny tekst alternatywny    tekst alternatywny
   tekst alternatywny  tekst alternatywny  tekst alternatywny  

Zajęcia realizowane są z projektu „Zawodowy Dolny Śląsk”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Głównym celem  projektu jest poprawa jakości kształcenia w szkołach zawodowych Dolnego Śląska w obszarze zawodów deficytowych i RIS, poprzez działania warsztatowo–laboratoryjne dla uczennic i uczniów, nauczycielek i nauczycieli zawodu oraz staże uczniowskie dla uczennic i uczniów, u pracodawcy.

   W dniu 29.03.2017 r. kl.II HL -HANDLOWCY uczestniczyli w wycieczce zawodowej pod kierownictwem Pani Mirosławy Tambur do CENTRUM HANDLOWEGO -Carrefour aby zapoznać się jak działa w praktyce wdrażanie i utrzymanie systemu HACCP dla wszystkich grup towarowych.

   Podczas wycieczki uczniowie dowiedzieli się także na czym  polega odpowiednia rotacja towarów zgodnie z zasadami FEFO  i FIFO, mieli także możliwość doświadczyć praktycznej wiedzy i skorelować ją z wiedzą i umiejętnościami zdobywanymi w szkole. Młodzież szczególnie była zainteresowana  przeprowadzaną  inwentaryzacją i z jej  udokumentowaniem , przy pomocy nowoczesnego sprzętu tzw. KOLEKTORA DANYCH. 

   Z całą pewnością wycieczka należała do udanych i owocnych w doświadczenia.

 tekst alternatywny tekst alternatywny     tekst alternatywny tekst alternatywny    tekst alternatywny

  Uczniowie klas 1LA i 1LB odwiedzili firmę ZEHNDER w Bolesławcu, z zainteresowaniem poznawali proces produkcyjny oraz w jaki sposób zorganizowany jest i działa magazyn logistyczny. Mieli okazję drukować etykiety logistyczne a także wysyłać ładunek do Niemiec i Francji. Wszyscy uważali, że wycieczka połączona z warsztatami była bardzo udana.

 tekst alternatywny tekst alternatywny     tekst alternatywny tekst alternatywny    tekst alternatywny

Dnia 14 marca 2017 r. odbył się szkolny konkurs na największą ilość słów w których występuje „ Pi ” . Datę święta wybrano  z powodu skojarzenia z pierwszymi cyframi rozszerzenia dziesiętnego liczby pi, jako że data „14 marca” zapisywana jest w USA jako „3.14”

Wyniki konkursu „Pi”

  1. klasa 4 LB (931)
  2. Sara Ćwik (832)
  3. Laura Mól (810)
  4. Laura Łużna (750)
  5. Klasa 2L (447)
  6. Bartłomiej Czuchara (440)
  7. Patrycja Woś (437)
  8. Arkadiusz Jodłowski (352)
  9. Agnieszka Bakalarczyk (276)
  10. Ada Radziun (108)

 

FOTOTECHNIK