8 czerwca bieżącego roku  aż dwa zespoły  uczniów Technikum Logistycznego w Zespole Szkół Handlowych i Usługowych w Bolesławcu wzięły udział w finale szóstej edycji konkursu „Mistrzowie Logistyki”, który jest organizowany przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu we współpracy  z Fundacją Kühne - Stiftung ze Szwajcarii. Michael Ziembikiewicz, Monika Świątkowska, Kacper Wolny, Krzysztof Kocjan wywalczyli trzecie miejsce.

     Warto podkreślić, że w tym roku ZSHiU był  jedyną szkołą reprezentowaną przez dwa zespoły,  a zakwalifikowanie się do finału nie było proste, należało rozwiązać skomplikowany problem logistyczny i go zaprezentować. Podczas finału uczniowie zmierzyli się z ciekawymi zadaniami logistycznymi, które wykazały ich umiejętności, wiedzę i logiczne myślenie. Dodatkową atrakcją finału konkursu były warsztaty z zakresu innowacyjnych rozwiązań w logistyce
i  budowania zespołu w przedsiębiorstwie, w których uczniowie wzięli udział.

      Drużyny przygotowane zostały przez Annę Idkowiak – nauczycielkę przedmiotów zawodowych.

Gratulujemy

 tekst alternatywny  tekst alternatywny  tekst alternatywny  tekst alternatywny
tekst alternatywny  tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny

    4 i 6 czerwca 2018 roku po raz kolejny pierwszoklasiści wzięli udział w prelekcjach na temat środków psychoaktywnych: narkotyków, dopalaczy i alkoholu pod nazwą „STOP uzależnieniom”. Celem jest uświadomienie uczniom szkodliwości działania substancji psychoaktywnych oraz sposoby zerwania z uzależnieniami. Pani Beata Mrozik z Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia bolesławieckiego sanepidu  w interesującej formie (prezentacja multimedialna, pogadanka, krótkie filmy edukacyjne) przekazała młodzieży wiele cennych informacji o tego typu środkach, przyczynach sięgania po nie, działaniu oraz skutkach zażywania. Sporo miejsca poświęciła dopalaczom, których stosowanie jest szczególnie niebezpieczne z uwagi na brak wiedzy o ich dokładnym składzie chemicznym.           

    Udzielenie szybkiej i skutecznej pomocy w sytuacji zagrożenia życia człowieka po zażyciu takich substancji jest często nieskuteczne czy wręcz niemożliwe. Podczas spotkania był również czas na ćwiczenia praktyczne. Uczniowie chętnie testowali narkogogle i alkogogle- narzędzia edukacyjne symulujące stan po spożyciu narkotyków i alkoholu. Młodzież miała okazję przekonać się, że świat widziany przez „wirtualne okulary” znacznie odbiega od rzeczywistości. Prelekcje odbyły się w ramach działań profilaktycznych podejmowanych przez naszą szkołę.

 tekst alternatywny  tekst alternatywny  tekst alternatywny

7 czerwca 2018r. zespół uczniów fototechnikum w Zespole Szkół Handlowych I Usługowych w Bolesławcu wziął udział w konkursie propagującym zachowania ekologiczne oraz popularyzującym wiedzę w zakresie czystości powietrza i jego wpływu na środowisko. Konkurs zorganizował Zarząd Powiatu Bolesławieckiego wraz z Zakładem Energetyki Cieplnej w Bolesławcu.  III miejsce wywalczyły: Karolina Gniado, Paulina Czajka i  Karolina Kolanowska. To one nakręciły i wyemitowały film, którego tematem było dbanie o naszą planetę. Projektem kierował nauczyciel przedmiotów zawodowych – Grzegorz Matoryn. Gratulujemy!

 

Ogromnym sukcesem zakończył się miniony weekend dla ucznia klasy drugiej  technikum weterynaryjnego Zespołu Szkół Handlowych i Usługowych – Filipa Dziuby, który w Baborówku w Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego zdobył kwalifikację do startów w zawodach międzynarodowych CCI1*.

 

FOTOTECHNIK