W dniu wczorajszym tj. 16 marca 2015 roku w CKZiU w Legnicy odbył‚ się™ finał‚ wojewódzki Konkursu na Najlepszych Uczniów w Zawodzie Technik Handlowiec. Nasza Drużyna  z klasy II technikum handlowego,  w skł‚adzie Katarzyna Hofman, Agnieszka Szast i Michał‚ Bojeczko zaj곂a II miejsce w województwie.

Serdecznie gratulujemy!

Po raz kolejny gościliś›my przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu. W ramach programu edukacyjno - profilaktycznego "Twoje życie - Twój wybór" funkcjonariusze wydział‚u prewencji zapoznali uczniów klas pierwszych z tematem "Nieletni w świetle prawa".

Panie policjantki uzmysł‚owił‚y mł‚odym sł‚uchaczom, jak wiele niebezpieczeń„stw czyha w dzisiejszym świecie. Opowiedział‚y o sankcjach prawnych, które są… przewidziane za popeł‚nione wykroczenia bą…dź przestę™pstwa. Miejmy nadzieję™, że nasi uczniowie nie doś›wiadczą… tego na wł‚asnej skórze.

Jednym z ważniejszych, a zarazem najbardziej pomijanych i zakłamywanych wydarzeń„ w XX-wiecznej historii naszej Ojczyzny jest okres Powstania Antykomunistycznego w latach 1944-1963. Informacje o walce i ofierze życia bohaterów konspiracji antykomunistycznej €“ Żołnierzy Wyklętych€ ciągle jeszcze w zbyt małym stopniu docierają… do polskiej młodzieży i osób dorosłych.

Już piąty raz gimnazjaliści mogli powalczyć‡ o puchar Dyrektora ZSHiU w Turnieju Streeballa. Zgł‚osiły się™ drużyny z Gimnazjów Samorządowych nr 2, 3 i 4 oraz drużyna z Gimnazjum w Węglińcu.

Walka był‚a zacięta. Drużyna z Wę™glińca długo utrzymywał‚a przewagę™, ale w finale uległ‚a. Zawodnicy wykazali się™ wolą… walki oraz sportową… postawą…. Walczyli fair i świetnie się™ bawili.

Tak samo jak wyniki zdawalności egzaminu zawodowego absolwentów Technikum Handlowego, wyniki egzaminu zawodowego absolwentów Technikum Logistycznego został‚ odnotowany w Rankingu Szkół‚ Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015 w kategorii "Technik logistyk - Ranking Egzaminów Zawodowych 2015"  na 7 miejscu w Polsce (www.perspektywy.pl).

Gratulujemy

 

FOTOTECHNIK