ETAP PISEMNY

 • 14.01.2016 r. godz. 10.00. sala 19 (gimnastyczna)
  • Kwalifikacja A.18 Prowadzenie sprzedaży (1 osoba absolwent sprzedawca)
  • Kwalifikacja A.30 Organizacja i monitorowanie przepł‚ywu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania (kl. II L)
  • Kwalifikacja R.09 Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierzą…t 
   (kl. II W)
  • Kwalifikacja T.06 Sporzą…dzanie potraw i napojów (1 osoba absolwent kucharz)

 

FOTOTECHNIK