Robert Sygut

uczeń Zasadniczej Szkoły Zawodowej, 
za uzyskanie średniej ocen 4,95
w roku szkolnym 2011/2012 otrzymał Stypendium Starosty Bolesławieckiego

  

Patrycja Genda 

uczennica  Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie fryzjer, 
za wybitne wyniki w nauce
w roku szkolnym 2010/2011 otrzymała Stypendium Starosty Bolesławieckiego


 

FOTOTECHNIK