Magdalena Słabicka 
uczennica Technikum Logistycznego, 
za wybitne wyniki w nauce w roku szkolnym 2014/2015 (ś›rednia ocen 5,36)
otrzymał‚a Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Magdalena Słabicka 

uczennica Technikum Logistycznego, 
za wybitne wyniki w nauce w roku szkolnym 2014/2015 (ś›rednia ocen 5,36)
otrzymał‚a Stypendium Starosty Bolesł‚awieckiego

 

 

Mateusz Zwolak

absolwent technikum logistycznego, 
za wybitne wyniki w nauce w roku szkolnym 2014/2015 (ukoń„czył‚ szkołę™ ze średnia ocen 5,07)
otrzymał Nagrode Starosty Bolesławieckiego

Magdalena Edyta Słabicka

uczennica Technikum Logistycznego  
za wybitne wyniki w nauce (średnia: 4,88) 
w roku szkolnym 2013/2014 otrzymał‚a Stypendium Starosty Bolesławieckiego

 

 

Adrian Prościak

absolwent Technikum Logistycznego, 
za uzyskanie najlepszego w Powiecie Bolesławieckim wyniku na egzaminie potwierdzjącym kwalifikacje zawodowe dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych
w roku szkolnym 2012/2013 otrzymał Nagrodę™ Starosty Bolesławieckiego


 

FOTOTECHNIK