Nasi wszyscy, ubiegłoroczni absolwenci Technikum Handlowego zdali egzamin zawodowy. Wynik ten został‚ odnotowany w Rankingu Szkół‚ Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015 w kategorii "Technik handlowiec - Ranking Egzaminów Zawodowych 2015" na 7 miejscu w Polsce (www.perspektywy.pl).

 

FOTOTECHNIK