8 marca 2019 r. w Zespole Szkół Handlowych i Usługowych w Bolesławcu odbył się wojewódzki etap III Ogólnopolskiej Olimpiady Spedycyjno-Logistycznej, której organizatorem był Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego. W olimpiadzie udział  wzięło 24 uczestników z całego Dolnego Śląska. Celem było zainteresowanie uczniów szkół ponadgimnazjalnych, upowszechnianiem wiedzy  i umiejętności w zakresie spedycji i logistyki.

     Uczestnicy zmierzyli się z bardzo trudnym testem wielokrotnego wyboru, który dotyczył organizacji transportu, posługiwania się regułami  INCOTERMS 2010, znajomością konwencji transportowych, obliczaniem kosztów w różnych gałęziach transportu.

     Młodzież z technikum logistycznego w ZSHiU do olimpiady przygotowała pani Anna Idkowiak - nauczycielka przedmiotów zawodowych.  Jednocześnie czujemy się zaszczyceni możliwością współorganizacji  dolnośląskiego etapu tego wydarzenia.

 

 tekst alternatywny   tekst alternatywny   tekst alternatywny   tekst alternatywny   tekst alternatywny 

 

FOTOTECHNIK