Natalia Myszewska, uczennica pierwszej klasy technikum fotografii i multimediów  Zespołu Szkół Handlowych i Usługowych w Bolesławcu, zajęła drugie miejsce oraz otrzymała dwa wyróżnienia w 4 Dolnośląskim Konkursie Fotografii Mobilnej dla dzieci i młodzieży do 16 lat – „OBOK MNIE”.

     Celem konkursu było zaprezentowanie wizualnej wrażliwości dzieci i młodzieży na otaczającą ją rzeczywistość. W czasach cyfryzacji fotografii, dostępność i łatwość zapisu wszystkiego, co nas otacza za pomocą tabletu, smartfona, telefonu komórkowego czy innych urządzeń mobilnych, możemy zobaczyć świat z perspektywy bardzo młodego człowieka; poznać jego sposób widzenia, kadrowania obrazu, jego wrażliwości oraz tego, co dla niego jest najbardziej interesujące w najbliższym otoczeniu. Tematyka konkursu była dowolna.

     Zadaniem konkursu było wyłonienie spośród uczestników osób szczególnie utalentowanych w fotografowaniu za pomocą prostych, cyfrowych urządzeń i budowanie świadomości  obrazu. Organizatorem Konkursu Fotograficznego „Obok Mnie” było Stowarzyszenie Jeleniogórska Strefa Fotografii, Jeleniogórskie Centrum Kultury oraz Książnica Karkonoska.

<>/tbody>

 tekst alternatywny   tekst alternatywny   tekst alternatywny   tekst alternatywny 

 

FOTOTECHNIK