21 I 23 stycznia 2019 roku po raz kolejny uczniowie Zespołu Szkół Handlowych i Usługowych wzięli udział w  warsztatach na temat środków psychoaktywnych: narkotyków, dopalaczy, alkoholu acheter cialis i nikotyny pod nazwą „STOP uzależnieniom”. Celem warsztatów było uświadomienie młodzieży szkodliwości działania substancji psychoaktywnych oraz przedstawienie sposobów zerwania z nimi. Pani Beata Mrozik z Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia bolesławieckiego sanepidu w bardzo interesującej formie ( prezentacja multimedialna, pogadanka, krótkie filmy edukacyjne) przekazała młodym ludziom wiele cennych informacji o tego typu środkach, przyczynach sięgania po nie, działaniu oraz skutkach zażywania.

     Sporo miejsca poświęciła dopalaczom, których stosowanie jest szczególnie niebezpieczne z uwagi na brak wiedzy o ich dokładnym składzie chemicznym. Udzielenie szybkiej i skutecznej pomocy w sytuacji zagrożenia życia człowieka po zażyciu takich substancji jest często nieskuteczne czy wręcz niemożliwe. Podczas warsztatów był również czas na ćwiczenia praktyczne.

       Uczniowie chętnie testowali narkogogle i alkogogle- narzędzia edukacyjne symulujące stan po zażyciu narkotyków i alkoholu. Młodzież miała okazję przekonać się, że świat widziany przez „wirtualne okulary” znacznie odbiega od rzeczywistości.  Odważniejsi amatorzy „niebieskiego dymka” przerazili się, widząc,  ile tlenku węgla znajduje się w wydychanym przez nich powietrzu z płuc- biorąc udział w badaniu przy użyciu smokolizera.

     Spotkanie przygotowała pani Małgorzata Warwas-Rupp pedagog szkolny.

 tekst alternatywny   tekst alternatywny 

 

FOTOTECHNIK