Magdalena Edyta Słabicka

uczennica Technikum Logistycznego  
za wybitne wyniki w nauce (średnia: 4,88) 
w roku szkolnym 2013/2014 otrzymał‚a Stypendium Starosty Bolesławieckiego

 

 

Sylwester Bogusz

uczeń Technikum Logistycznego 
za wybitne wyniki w nauce (średnia ocen: 5,23)
w roku szkolnym 2013/2014 
otrzymał Stypendium Starosty Bolesławieckiego.

 

FOTOTECHNIK