W ramach realizowanych w naszej szkole działań profilaktycznych 13 grudnia 2018 roku cała społeczność uczniowska obejrzała dwa spektakle teatralne przygotowane przez Impresariat Artystyczny „Inspiracja” z Krakowa.

     Młodsze klasy (I i II) zmierzyły się z trudną problematyką przemocy rówieśniczej oraz jej tragicznymi konsekwencjami spektaklu „Pętla zdarzeń”. Reporterskie śledztwo, podjęte przez dziennikarza w celu ustalenia przyczyn próby samobójczej nastolatka, stało się okazją do dokonania retrospekcji zdarzeń poprzedzających tę tragedię i ujawnienia zjawiska przemocy. Drugi spektakl „Nad przepaścią” skierowany do uczniów klas trzecich i czwartych poruszył problem uzależnienia od narkotyków i skutków ich zażywania. Wszystkie wartości, które były ważne dla dwójki bohaterów połączonych wspólną pasją-wspinaczką sportową-takie jak: lojalność wobec partnera, zaufanie do drugiej osoby i odpowiedzialność-zostały wystawione na próbę, gdy jedno z nich zaczyna zażywać narkotyki. „Nad przepaścią” to opowieść o dużym ładunku emocjonalnym, łatwo przemawiająca do młodych ludzi.

     Oba spektakle młodzież oglądała w ciszy i skupieniu, aktywnie uczestniczyła w prelekcji, którą po każdym przedstawieniu prowadził aktor przeszkolony w Krakowskim Stowarzyszeniu Terapeutów Uzależnień. Mamy nadzieję, że z tej szczególnej lekcji profilaktyki uczniowie wyciągną wnioski, które pozwolą im dokonywać w życiu samych trafnych wyborów. Organizatorką projektu była pani Małgorzata Warwas-Rupp- pedagog szkolny.

 tekst alternatywny   tekst alternatywny 

 

FOTOTECHNIK