19 października, w piątek, uczniowie wszystkich czwartych klas Zespołu Szkół Handlowych  i Usługowych uczestniczyli w spotkaniu z policjantem, panem Adrianem Jakubowiczem, młodszym aspirantem Komendy Policji  w Bolesławcu  w ramach Europejskiego Dnia przeciw Handlowi Ludźmi. Celem spotkania było zapoznanie młodzieży z zagrożeniami współczesności. Okazuje się, że handel ludźmi jest trzecim najbardziej dochodowym procederem na świecie.

     Najbardziej zagrożonymi stały się osoby nieletnie, w trudnej sytuacji życiowej, poszukujące pracy za granicą. Działania przestępcze związane z handlem ludźmi są powszechne w trudnych środowiskach. Ludzi sprzedaje się do prostytucji, handlu organami, do pracy przymusowej, do żebrania i drobnych przestępstw. Ważną rolę w zwalczaniu tego typu przestępczości pełni Policja, stowarzyszenia, ośrodki i centra, np. „Caritas”, Fundacja „Dzieci Niczyje”, Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych „Itaka” i wiele innych. Zaznaczyć należy, że handel ludźmi jest zbrodnią zagrożoną karą pozbawienia wolności od 3 do 15 lat. Ważny temat sprawił, że młodzież bardziej refleksyjnie będzie funkcjonowała w środowisku.

 tekst alternatywny  tekst alternatywny

 Spotkanie przygotowała  pani pedagog, Małgorzata Warwas-Rupp.

 

FOTOTECHNIK