20 września bieżącego roku uczniowie Zespołu Szkół Handlowych i Usługowych uczestniczyli w dwóch wiodących imprezach XXI Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, II Dyktandzie Wrocławskim przeprowadzonym przez utytułowanego profesora Jana Miodka oraz wykładzie na wydziale germanistyki na temat „ Grzeczności i niegrzeczności w kontaktach międzyludzkich”, którego prelegentką była dr hab. Joanna Szczęk.

     Celem wyjazdu stało się upowszechnianie wiedzy wśród młodych ludzi. Takie przedsięwzięcie ma przekonywać , że wiedza wiąże się z procesem cywilizacyjnym, dzięki niej utrwalane jest miejsce człowieka w świecie. Poza tym, Festiwal był pretekstem do poznawania inicjatyw edukacyjnych w regionie. Młodzież naszej szkoły już kilkakrotnie brała udział w tym ważnym dla Dolnego Śląska wydarzeniu.

     Organizatorką tegorocznego wyjazd była nauczycielka języka niemieckiego - Katarzyna Krukar, a opiekunem, Małgorzata Orzoł – nauczycielka języka polskiego.

 tekst alternatywny  tekst alternatywny

 

FOTOTECHNIK