4 i 6 czerwca 2018 roku po raz kolejny pierwszoklasiści wzięli udział w prelekcjach na temat środków psychoaktywnych: narkotyków, dopalaczy i alkoholu pod nazwą „STOP uzależnieniom”. Celem jest uświadomienie uczniom szkodliwości działania substancji psychoaktywnych oraz sposoby zerwania z uzależnieniami. Pani Beata Mrozik z Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia bolesławieckiego sanepidu  w interesującej formie (prezentacja multimedialna, pogadanka, krótkie filmy edukacyjne) przekazała młodzieży wiele cennych informacji o tego typu środkach, przyczynach sięgania po nie, działaniu oraz skutkach zażywania. Sporo miejsca poświęciła dopalaczom, których stosowanie jest szczególnie niebezpieczne z uwagi na brak wiedzy o ich dokładnym składzie chemicznym.           

    Udzielenie szybkiej i skutecznej pomocy w sytuacji zagrożenia życia człowieka po zażyciu takich substancji jest często nieskuteczne czy wręcz niemożliwe. Podczas spotkania był również czas na ćwiczenia praktyczne. Uczniowie chętnie testowali narkogogle i alkogogle- narzędzia edukacyjne symulujące stan po spożyciu narkotyków i alkoholu. Młodzież miała okazję przekonać się, że świat widziany przez „wirtualne okulary” znacznie odbiega od rzeczywistości. Prelekcje odbyły się w ramach działań profilaktycznych podejmowanych przez naszą szkołę.

 tekst alternatywny  tekst alternatywny  tekst alternatywny

 

FOTOTECHNIK