8 marca 2018 roku młodzież Zespołu Szkół Handlowych i Usługowych w Bolesławcu  z klas technikum fotografii i multimediów oraz weterynarii  wzięła udział w spotkaniu zorganizowanym przez Uniwersytet Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu, którego temat dotyczył Profilaktyki przemocy wobec kobiet w tym przemocy seksualnej na randce. Podczas wykładu,  psycholog Michał Pozdał, prowadzący spotkanie, starał się odpowiedzieć na pytania: czym jest przemoc i jakie są jej rodzaje? Kiedy stajemy się ofiarą przemocy i jak się przed nią uchronić? Kiedy chłopak lub dziewczyna przekraczają granice i stają się przemocowi?  Ważny też był problem źródeł przemocy wobec kobiet w naszej kulturze. Młodzież, dzięki uczestnictwu w tym projekcie, dowiedziała się, jak uniknąć niebezpiecznych czy też dwuznacznych sytuacji, aby nie stać się ofiarą przemocy. W jaki sposób wyznaczać granice kontaktów międzyludzkich i jak walczyć ze stereotypami. Organizatorką wyjazdu uczniów była  Malgorzata Warwas-Rupp, pedagog szkolny.

 

 

FOTOTECHNIK