Adrian Prościak

absolwent Technikum Logistycznego, 
za uzyskanie najlepszego w Powiecie Bolesławieckim wyniku na egzaminie potwierdzjącym kwalifikacje zawodowe dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych
w roku szkolnym 2012/2013 otrzymał Nagrodę™ Starosty BolesławieckiegoEwelina Sarżyń„ska

absolwentka Technikum Logistycznego, 
za uzyskanie średniej 4,86 na świadectwie ukończenia szkoły
w roku szkolnym 2012/2013 otrzymała Nagrodę Starosty Bolesławieckiego


 

Kamila Zych

absolwentka Technikum Logistycznego,
za uzyskanie średniej 4,89 na świadectwie ukończenia szkoły
w roku szkolnym 2012/2013 otrzymała Nagrodę Starosty Bolesławieckiego

 

FOTOTECHNIK