15 grudnia 2017 r. uczniowie Zespołu Szkół Handlowych i Usługowych po raz kolejny uczestniczyli w spotkaniu psychologicznym na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Tym razem tematyka dotyczyła „Profilaktyki zaburzeń lękowych w okresie dorastania”. Logistycy z klas pierwszych dowiedzieli się, jaka jest różnica między zwykłym lękiem, a zaburzeniem lękowym, jak rozpoznać u siebie i innych objawy zaburzeń takich jak np. fobia szkolna czy społeczna, zgłębili tajemnicę złości i agresji. Otrzymali również informacje, gdzie szukać pomocy w przypadku zauważenia u siebie czy bliskich niepokojących sygnałów mogących świadczyć o wystąpieniu zaburzeń lękowych.

     Po spotkaniu uczniowie stwierdzili, że jednak strach ma tylko wielkie oczy i można nad  nim zapanować. Młodzież oceniła spotkanie z psychologiem jako interesujące oraz  pozwalające zwalczyć ich lęki i fobie.

     Organizatorem wyjazdu na wyższą uczelnię była Małgorzata Warwas-Rupp – pedagog szkolny.

 

FOTOTECHNIK