Mateusz Zwolak

uczeń„ Technikum Logistycznego, 
za wybitne wyniki w nauce (średnia: 5,22)
w roku szkolnym 2012/2013 otrzymał Stypendium Starosty Bolesławieckiego 

Sylwester Bogusz

uczeń„ Technikum Logistycznego, 
za wybitne wyniki w nauce (średnia: 4,94)
w roku szkolnym 2012/2013 otrzymał Stypendium Starosty Bolesławieckiego 

Magdalena Słabicka 

uczennica Technikum Logistycznego, 
za wybitne wyniki w nauce (średnia: 4,89)
w roku szkolnym 2012/2013 otrzymał‚a Stypendium Starosty Bolesławieckiego

 

FOTOTECHNIK