"TAKIE BĘDĄ RZECZYPOSPOLITE, JAKIE ICH MŁODZIEŻY CHOWANIE"
                                                                                                                                                                              JAN ZAMOJSKI
 
      17 listopada 2017 roku w II LO w Bolesławcu odbył się Konkurs Wiedzy o Parlamencie RP. Został zorganizowany przez Kancelarię Sejmu RP, posłankę na Sejm Panią Z. Czernow pod patronatem Marszałka Sejmu RP, pana Marka Kuchcińskiego. W konkursie brali udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych powiatu bolesławieckiego. Młodzież przystępująca do tych intelektualnych zmagań musiała się wykazać wiedzą na temat historii polskiego parlamentaryzmu, jego współczesnej roli, znaczenia i funkcjonowania Senatu i Sejmu.
     Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klas czwartych. Trójka z nich zdobyła punktowane miejsca. Martyna Orłowska zajęła trzecie miejsce i zdobyła nagrodę Marszałka Sejmu.  Radosław Lisiecki zajął czwarte miejsce, a Julia Owczarek szóste . Oboje zostali uhonorowani nagrodami ufundowanymi  przez panią poseł Zofię Czernow.
Miejmy nadzieję, że wiedza zdobyta podczas przygotowań do konkursu sprzyjać będzie wzrostowi świadomości społecznej, przybliżać młodzieży mechanizmy funkcjonowania państwa i prawa oraz, że już niedługo będą potrafili z niej skorzystać.

 tekst alternatywny tekst alternatywny     tekst alternatywny  tekst alternatywny  tekst alternatywny

 

FOTOTECHNIK