10 listopada  2017 roku tegoroczni maturzyści Zespołu Szkół Handlowych i Usługowych w Bolesławcu mieli okazję uczestniczyć w szkoleniu dotyczącym zasad autoprezentacji i radzenia sobie ze stresem zorganizowanym przez Uniwersytet Szkoły Wyższej Psychologii  Społecznej we Wrocławiu.

     Warsztaty miały na celu przygotować młodych ludzi do wystąpień ustnych w trakcie egzaminu maturalnego, ale również podczas wszelkich wystąpień publicznych czy rozmów rekrutacyjnych, które towarzyszą człowiekowi w życiu.

     Uczniom przedstawiono metody radzenia sobie ze stresem oraz praktycznego ich zastosowania. Istotnym punktem szkolenia był czas poświęcony efektywnemu uczeniu się. Przyszli maturzyści poznali sposoby maksymalnego wykorzystania czasu poświęconego na naukę.

     Warsztaty, które poprowadziła p. Anna Bróż – psycholog z  Uniwersytetu SPWS we Wrocławiu -  spotkały się z bardzo dobrym odbiorem. Młodzież aktywnie brała w nich udział. Miejmy nadzieję, że spotkanie pomoże młodym ludziom w pokonaniu stresu związanego  z  egzaminami maturalnymi.

Życzymy wszystkim powodzenia!


 

 

FOTOTECHNIK