Regulamin konkursu:

1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Zespołu Szkół Handlowych i Usługowych w Bolesławcu.

2. Konkurs wiedzy o Zbigniewie Herbercie: „Wokół Herberta” jest hołdem złożonym poecie w związku ze zbliżającą się 20 rocznicą jego śmierci oraz ogłoszeniem przez Sejm RP roku 2018, Rokiem Zbigniewa Herberta

3. Konkurs jest skierowany do wszystkich uczniów Zespołu Szkół Handlowych i Usługowych w Bolesławcu.

4. Celem Konkursu jest popularyzacja twórczości Zbigniewa Herberta i  wiedzy o poecie, rozbudzenie wrażliwości i smaku artystycznego poprzez obcowanie z jego twórczością.

5. Celem Konkursu jest popularyzacja twórczości Zbigniewa Herberta i  wiedzy o poecie, rozbudzenie wrażliwości i smaku artystycznego poprzez obcowanie z jego twórczością.

6. Tematem Konkursu jest życie i twórczość Zbigniewa Herberta.

7. Zasady konkursu: uczestników konkursu obowiązuje znajomość biografii i twórczości Zbigniewa Herberta.

8. Konkurs przeprowadzony będzie w formie pisemnej, odbędzie się 8 grudnia 2017 r.  o godz. 10.00 - w bibliotece szkolnej.

9. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody książkowe.

Wszelkich dodatkowych informacji o Konkursie udziela organizatorka: mgr Aldona Wilas 

Zapisy u w/w osoby do dnia 30.11.2017r.

Bibliografia zalecana:

- Joanna Siedlecka: „O Zbigniewie Herbercie”, Warszawa 1993

- Zbigniew Herbert: „Wiersze wybrane”, Kraków 2004

- Herbert Z.: „Barbarzyńca w ogrodzie”, Wrocław 1995;

- Herbert Z.: „Dramaty”, Wrocław 1997;

- Herbert Z.: ”Elegia na odejście”, Wrocław 1997;

- Herbert Z.: „Epilog burzy”, Wrocław 1998;

- Herbert Z.: „Hermes, pies i gwiazda”, Wrocław 1997;

- Herbert Z.: „Labirynt nad morzem”, Warszawa 2000;

- Herbert Z.: „Martwa natura z wędzidłem”, Wrocław 1993;

- Herbert Z.: „Napis”, Wrocław 19

 

FOTOTECHNIK