Ewelina Górna 

absolwentka Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie sprzedawca, 
za uzyskanie na świadectwie ukończenia szkoły średniej ocen 4,81
w roku szkolnym 2011/2012 otrzymała Nagrodę Starosty Bolesławieckiego 

Natalia Ję™druszczuk 

absolwentka Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie sprzedawca, 
za uzyskanie na świadectwie ukończenia szkoły średniej ocen 4,94
w roku szkolnym 2011/2012 otrzymał‚a Nagrodę Starosty Bolesławieckiego
 

Barbara Kosyk 

absolwentka Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie krawiec, 
za uzyskanie na świadectwie ukończenia szkoły średniej ocen 4,94
w roku szkolnym 2011/2012 otrzymała Nagrodę Starosty Bolesławieckiego
 

 

FOTOTECHNIK