Mateusz Zwolak 
uczeń„ Technikum Logistycznego,

za wybitne wyniki w nauce (średnia 4,95) 
w roku szkolnym 2011/2012 otrzymał Stypendium Starosty Bolesławieckiego 

Kamila Zych 

uczennica Technikum Logistycznego, 
za wybitne wyniki w nauce (średnia 5,0)
w roku szkolnym 2011/2012 otrzymała Stypendium Starosty Bolesławieckiego
Ewelina Sarżyń„ska 

uczennica Technikum Logistycznego, 
za wybitne wyniki w nauce (średnia 4,94)
w roku szkolnym 2011/2012 otrzymała Stypendium Starosty Bolesł‚awieckiego

 

FOTOTECHNIK