W dniach 1 – 3 czerwiec 2017r. odbyła się czterdziesta pierwsza edycja Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w Kijanach (woj. Lubelskie). W 11 blokach tematycznych tematycznych wystartowało 238 uczniów przybyłych z całej Polski. Poszczególne zadania teoretyczne i praktyczne oceniali pracownicy naukowi Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

W finale centralnym Naszą szkołę w bloku produkcja zwierzęca reprezentował Krystian Marszałek, uczeń klasy III technikum weterynaryjnego.  Uzyskał on tytuł finalisty,  co daje mu uprawnienia wstępu bez egzaminu na wskazane uczelnie wyższe oraz zwolnienie z części pisemnej egzaminu zawodowego.

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów wiedzy i umiejętności praktycznych organizowany w naszym kraju. Celem konkursu wiedzy jest przede wszystkim rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań poszczególnymi blokami oraz popularyzacja i pogłębienie wiedzy rolniczej i żywieniowej, a także umożliwienie najlepszym kontynuowania nauki na wyższej uczelni.

 

 Za przygotowanie merytoryczne do Olimpiady była odpowiedzialna nauczycielka przedmiotów zawodowych Pani dr inż. Katarzyna Igielska

 

FOTOTECHNIK