W dniach 6 i 11 kwietnia 2017 roku w ramach projektu unijnego "Zawodowy Dolny Śląsk" odbyły się zajęcia laboratoryjne dla logistyków, w których uczestniczyli uczniowie z klasy 1La, 1Lb,2HL, 3L. Tematem zajęć były "Procesy zaopatrzenia w przedsiębiorstwach handlowych i produkcyjnych". Zajęcia dotyczyły planu potrzeb materiałowych, harmonogramowania przepływów produkcyjnych i rejestrowania potrzeb materiałowych. Przedstawione było drzewo produktu, graf Gozinto ora zapotrzebowanie brutto.


 tekst alternatywny tekst alternatywny     tekst alternatywny

Zajęcia realizowane są z projektu „Zawodowy Dolny Śląsk”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Głównym celem  projektu jest poprawa jakości kształcenia w szkołach zawodowych Dolnego Śląska w obszarze zawodów deficytowych i RIS, poprzez działania warsztatowo–laboratoryjne dla uczennic i uczniów, nauczycielek i nauczycieli zawodu oraz staże uczniowskie dla uczennic i uczniów, u pracodawcy.

 

FOTOTECHNIK