W dniu 29.03.2017 r. kl.II HL -HANDLOWCY uczestniczyli w wycieczce zawodowej pod kierownictwem Pani Mirosławy Tambur do CENTRUM HANDLOWEGO -Carrefour aby zapoznać się jak działa w praktyce wdrażanie i utrzymanie systemu HACCP dla wszystkich grup towarowych.

   Podczas wycieczki uczniowie dowiedzieli się także na czym  polega odpowiednia rotacja towarów zgodnie z zasadami FEFO  i FIFO, mieli także możliwość doświadczyć praktycznej wiedzy i skorelować ją z wiedzą i umiejętnościami zdobywanymi w szkole. Młodzież szczególnie była zainteresowana  przeprowadzaną  inwentaryzacją i z jej  udokumentowaniem , przy pomocy nowoczesnego sprzętu tzw. KOLEKTORA DANYCH. 

   Z całą pewnością wycieczka należała do udanych i owocnych w doświadczenia.

 tekst alternatywny tekst alternatywny     tekst alternatywny tekst alternatywny    tekst alternatywny

 

FOTOTECHNIK