Robert Sygut

uczeń Zasadniczej Szkoły Zawodowej, 
za uzyskanie średniej ocen 4,95
w roku szkolnym 2011/2012 otrzymał Stypendium Starosty Bolesławieckiego

  

Patrycja Genda 

uczennica Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie fryzjer, 
za uzyskanie średniej ocen 4,90
w roku szkolnym 2011/2012 otrzymała Stypendium Starosty Bolesławieckiego

 

 

Żaklina Hmielowiec 

uczennica Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie sprzedawca, 
za uzyskanie średniej ocen 4,86
w roku szkolnym 2011/2012 otrzymała Stypendium Starosty Bolesławieckiego

 

 

Mariola Kurek 

uczennica Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie cukiernik, 
za uzyskanie średniej ocen 4,82
w roku szkolnym 2011/2012 otrzymała Stypendium Starosty Bolesławieckiego

 

 

Dorota Bryłkowska 

uczennica Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie fryzjer, 
za uzyskanie średniej ocen 4,81
w roku szkolnym 2011/2012 otrzymał‚a Stypendium Starosty Bolesł‚awieckiego

 

FOTOTECHNIK