Patrycja Genda 

uczennica  Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie fryzjer, 
za wybitne wyniki w nauce
w roku szkolnym 2010/2011 otrzymała Stypendium Starosty Bolesławieckiego


 

Barbara Kosyk 

uczennica  Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie krawiec, 
za wybitne wyniki w nauce
w roku szkolnym 2010/2011 otrzymał‚a Stypendium Starosty Bolesławieckiego

 

 

Ewelina Górna 

uczennica  Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie sprzedawca, 
za wybitne wyniki w nauce
w roku szkolnym 2010/2011 otrzymał‚a Stypendium Starosty Bolesławieckiego

 

 

Dorota Bryłkowska 

uczennica Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie fryzjer, 
za wybitne wyniki w nauce
w roku szkolnym 2010/2011 otrzymał‚a Stypendium Starosty Bolesł‚awieckiego

 Sara Sarnowska 

uczennica  Zasadniczej Szkoł‚y Zawodowej w zawodzie fryzjer, 
za wybitne wyniki w nauce
w roku szkolnym 2010/2011 otrzymała Stypendium Starosty Bolesławieckiego

 

FOTOTECHNIK